Wiadomości
  • Register

info Lublin nr 18 fotoMaturzyści – laureaci olimpiad centralnych, którzy wybiorą studia na lubelskich wyższych uczelniach, dostaną stypendia, w wysokości 400 złotych miesięcznie dla każdego. To nowy pomysł lubelskiego Ratusza na zatrzymanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Pesymistyczne są prognozy Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące ubytku mieszkańców Lubelszczyzny. Otóż obecnie w Lubelskiem mieszka 2 mln 148 tys. mieszkańców. Wg prognozy tego Urzędu, w ciągu najbliższych 35 lat, będzie ich mniej o 437 tys. To tak, jakby w ciągu tych 35 lat, wyludniły się całe miasta: Lublin, Zamość i Łęczna. Razem z Lubelskiem wyludniać się będzie cała Polska, z tym, że w mniejszym zakresie. W sumie do 2050 roku w całym kraju ubędzie 4,5 mln osób. Stan ludności utrzyma się na dotychczasowym poziomie jedynie w województwie mazowieckim. Główny powód zmniejszania się stanu ludności to ujemny przyrost naturalny.

***

Maturzyści – laureaci olimpiad centralnych, którzy wybiorą studia na lubelskich wyższych uczelniach, dostaną stypendia, w wysokości 400 złotych miesięcznie dla każdego. To nowy pomysł lubelskiego Ratusza na zatrzymanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Program ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. W ubiegłym roku szkolnym takich uczniów, laureatów centralnych olimpiad, podchodzących z Lubelskiego, było 136.

***

W Lubelskiem oddano do użytku największą w kraju farmę fotowoltaiczną w gminie Rossosz. To pierwsza elektrownia słoneczna w województwie lubelskim. Zamontowano w gminie blisko 6 tys. paneli fotowoltaicznych, zamieniających energię słoneczną na prąd elektryczny. Instalację zamontowano w Bordziłówce gmina Rossosz. Samorządową Spółkę «Energia Dolina Zielawy» tworzy 5 gmin: Wisznice, Jabłoń, Sosnówka, Rossosz i Podedwórze. Koszt «imprezy» wyniósł ponad 7 milionów złotych. Oficjalne otwarcie tej elektrowni słonecznej, nastąpi w dniu 6 listopada b.r.

***

Świat, panicznie boi się wirusa Eboli. Wszędzie trwają gorączkowe przygotowania, aby w razie pojawienia się Eboli, w jakimś stopniu przeciwdziałać zgubnemu działaniu. W Lublinie obradowali uczestnicy Zespołu Zarządzania Kryzysowego u Wojewody. Stwierdzono, że niebezpieczeństwo pojawienia się w Lubelskiem wirusa Eboli, jest nikłe, ale trzeba «dmuchać na zimne». Z miejsc zagrożonych w Afryce nie ma bezpośrednich lotów do Polski. Jednak w lubelskich szpitalach, z oddziałami chorób zakaźnych, zarządzono ostre pogotowie. Najlepiej przygotowane są szpitale w Białej Podlaskiej i Lublinie.

***

Poda ubranie, zakręci kran z wodą, przypomni o lekach. Te ważne czynności wykona wymyślony przez lubelskich naukowców robot dla chorych na Alzheimera. Jest to urządzenie «na kółkach», aby mogło podążać za człowiekiem. W «Kurierze Lubelskim» popularnym dzienniku Lublina, napisano «robot to bardzo dobry człowiek». Istotnie! I mogą się nim pochwalić lubelscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego. Zespołem zajmującym się robotem, kieruje prof. dr. Konrad Rejdak. Nad stworzeniem robota pracowali i nadal pracują naukowcy z katedry i Kliniki Neochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz ze specjalistami z Niemiec, Włoch, Grecji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Wśród twórców urządzenia jest także lubelska firma «Accrea». Wartość całego przedsięwzięcia to 4 mln złotych. Pieniądze głównie pochodzą z funduszy unijnych. Do sprzedaży, ten cenny robot trafi w 2018 roku.

***

W dniu 5 października 2014 roku zmarła jedna z najwybitniejszych animatorek amatorskiego ruchu teatralnego w Polsce, a zwłaszcza w Lubelskiem, Regina Możdżeńska. Urodziła się w 1922 roku w Lubomlu na Wołyniu. Poetka, reżyserka teatralna, scenarzystka, powszechnie znana i ceniona, animatorka lubelskiej kultury. Od 1987 roku wykładowca kultury słowa i reżyserii na UMCS-ie. Za swą owocną pracę była wielokrotnie nagradzana, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim. «Cała moja twórczość związana jest z człowiekiem – mówiła Pani Regina – a ja po prostu, szukam człowieka w człowieku».

***

Dużą wartość, zarówno sakralną jak i materialną, ma obraz Matki Bożej Latyczowskiej. Obraz jest datowany na połowę XV wieku. Autor nieznany. A jest to kopia słynnego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Pod koniec XV wieku obraz przywieźli do Latyczowa (Ukraina) dominikanie. Otrzymali go od Papieża Klemensa VIII. Wiadomo, że był on tam w 1606 roku. Zawsze otaczany przez wiernych wielkim kultem i czcią. Gdy wybuchło powstanie Chmielnickiego, Dominikanie wywieźli obraz do Lwowa. Do Latyczowa wrócił dopiero w 1722 roku. Na stałe jednak obraz nie został w Latyczowie. Pod koniec wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku obraz wywieziono do Warszawy, a potem do katedry w Łucku. Obraz zawsze słynął z wielu cudów. Łuck musiał opuścić w konspiracji przed komunistami. Siostry – Służki Najświętszej Marii Panny przewiozły go do Lublina. Był, nadal w konspiracji, przechowywany w mieszkaniach Sióstr. Potem obraz znalazł się w lubelskim kościele przy ulicy Bursztynowej. Jest tam, i jak dotąd wszędzie, otaczany wielką czcią i kultem.

***

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie drugi raz z rzędu, została uznana za najlepszą bibliotekę w Lubelskiem. Brała udział w ogólnopolskim rankingu Dziennika «Rzeczpospolita» oraz Instytutu Książki. Generalnie włodawska Książnica, wśród 800 placówek w wiejskich gmin, miejsko-wiejskich i miast do 15 tys. mieszkańców, zajęła 24 miejsce w Polsce, natomiast w Lubelskiem, zajmuje pierwszą pozycję.

***

Parę lat temu był to eksperyment. Teraz rzec można, eksperyment w pełni udany. A dotyczy on Zespołu Szkół im. księdza Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie. W dziesięciu klasach Liceum Ogólnokształcącego oraz w Gimnazjum uczy się 300 uczniów, z czego 55 stanowią Ukraińcy. Młodzi Ukraińcy mają tu dobry klimat do nauki. Szkoły w Bychawie mają doskonałą bazę lokalową. Jest kryta pływalnia, hala sportowa, dużo boisk «na powietrzu». Uczniowie, uzdolnieni muzycznie, grają w Szkolnej Orkiestrze Dętej. Jest ona doskonałą wizytówką wszystkich szkół Lubelszczyzny.

 

Adam TOMANEK

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1