Wiadomości
  • Register

DSC08313Jesień, jak żadna inna pora roku, sprzyja poezji i nadaje strofom zupełnie inny wymiar. Świadczy o tym spotkanie, które zostało zorganizowane 15 października 2014 roku w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Młodzieży.

 

Pretekstem rozmowy o poezji, była książka polskiego autora Longina Jana Okonia – «Olśnienia». Longin Jan Okoń napisał 58 książek, a są to wiersze, opowiadania, powieści, szkice i opracowania, których nakład sięga trzech milionów egzemplarzy. Jego utwory tłumaczone są na różne języki świata, a obecny tomik «Olśnienia» przetłumaczyły na język ukraiński poetki: Lila Bondaruk i Tetiana Jakowiuk.


Liryka dwujęzyczna pozwala poznać twórczość nieznanych autorów. Jest to tym bardziej istotne, iż w przypadku «Olśnienia», dotyczy to autora z bliskiego Ukrainie Lublina. Prezentacja książki nie polegała tylko na dzieleniu się translatorskim doświadczeniem poetek, ale była również prezentacją utworów poetyckich L. J. Okonia w języku polskim, przez studentów filologii polskiej w Łucku. Było to dla młodzieży wyjątkowe i wartościowe doświadczenie, ponieważ poproszono ich, aby czytali wiersze bez żadnego przygotowania, na żywo.


W trakcie spotkania okazało się, że taki projekt współpracy na polu literackim i translatorskim, został zapoczątkowany jeszcze w 2006 roku na Międzynarodowych Warsztatach Literacko-Malarskich, zorganizowanych przez Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie, w czasie, gdy funkcję dyrektora pełnił jeszcze pan Andrzej Leńczuk. Pokłosiem ówczesnego międzynarodowego spotkania (Białoruś, Ukraina i Polska) stał się tomik poetycki «Poezjowanie nad rzeką», ilustrowany pracami artystów malarzy uczestniczących w warsztatach. Dziwnym zbiegiem okoliczności, okazało się, że na tym spotkaniu znaleźli się uczestnicy warsztatów z Krasnegostawu, czyli Mychajło Łapkiw, Lila Bondaruk, Tetiana Jakowiuk i Jadwiga Demczuk, która uczy języka polskiego w Łucku, jako nauczycielka delegowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.


Organizatorzy stworzyli cudowną atmosferę i nastrojowy, jesienny klimat, a kameralność imprezy sprzyjała nie tylko poezji, ale i piosence. Wira Kumanowska, kierownik Działu Krajoznawczego Wołyńskiej Obwodowej Biblioteki dla Młodzieży, zaśpiewała piękną piosenkę Franka Sinatry «Jesienne liście», której słowa przełożyła z angielskiego na język ukraiński Lila Bondaruk. Akompaniowała wykładowca Łuckiej Szkoły Muzycznej nr 1 im. Fryderyka Chopina Olga Kozyrska.


Zaczęło się od wierszy Longina Jana Okonia, a skończyło na piosence Franka Sinatry. I na tym właśnie polega urok nieprzewidywalnych, jesiennych poetyckich spotkań.


MW