Wiadomości
  • Register

polskie kwiaty 2

Tradycją stał się coroczny Festiwal Piosenki Polskiej w Łucku. Organizują go Towarzystwo Kultury Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki i Konsulat Generalny RP w Łucku.

 

11 października w VIII Dziecięco-Młodzieżowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Łucku wzięli udział wykonawcy nie tylko z Wołynia, lecz też z sąsiednich obwodów. Uczestniczyły w nim zespoły m.in. artystyczne z Krasiłowa (obwód chmielnicki), Zdołbunowa (obwód rówieński) i Tarnopola. Festiwal gościł też uczestników z Chełma.


Publiczność wysłuchała polskich wierszy i piosenek w wykonaniu solistów i zespołów, obejrzała polskie tańce i propozycje artystyczne. Niespodzianką festiwalu było wystąpienie członka polskiego zespołu «Vox», który zaśpiewał swoją nową piosenkę.


Po trzygodzinnej imprezie uczestnicy otrzymali od organizatorów dyplomy za udział w festiwalu. Prezes Towarzystwa Nina Poremska zaproponowała, aby w następnym roku zamienić festiwal na konkurs, na co przystali wszyscy obecni.


Organizatorzy i goście festiwalu mówili też o swoim smutku z powodu wydarzeń na Ukrainie i wyrażali nadzieję na pokojowe i szybkie rozwiązanie konfliktu.


Walentyna MELNYK