Wiadomości
  • Register

transportnyky Polska 1W ramach wizyty odbyło się spotkanie z burmistrzem Łucka, zapoznanie się z sytuacją w przedsiębiorstwie transportu elektrycznego miasta i możliwościami produkcyjnymi przedsiębiorstwa motoryzacyjnego.

 

 

 

Łuck odwiedzili prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Tomasz Fulara, Wiceprezes Bogdan Kołciuk, Dyrektor Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie Jan Kuźmiński i członek zarządu ds. operacyjnych Jacek Kaznowski. Z polskimi gośćmi spotkali się mer Łucka Mykoła Romaniuk, zastępca mera Taras Jakowlew, kierownik Departamentu Współpracy Międzynarodowej Wira Kudriawcewa, Dyrektor Przedsiębiorstwa Transportu Elektrycznego Łucka Anatolij Tymoszczuk.

 

Mykoła Romaniuk podziękował narodowi polskiemu za wsparcie Ukrainy w trudnym dla niej czasie. Prezes miasta mówił też o ustaleniu bliższej współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem Transportu Elektrycznego w Łucku a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Lublinie i Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie. Powiedział, że trolejbusy, które zostały kupione w Lublinie, trochę poprawiły sytuację w Przedsiębiorstwie Transportu Elektrycznego w Łucku, ponieważ prawie wszystkie posiadane przez PTE pojazdy już odpracowały swoje terminy. Kiedyś Przedsiębiorstwo dysponowało 102 jednostkami. Dziś w miasto wyjeżdża 35-37 trolejbusów. Chociaż na początku roku sprawnych było tylko 23.

 

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Tomasz Fulara zaznaczył, że już widział na ulicach Łucka trolejbusy, kupione w Lublinie. One mają dobry wygląd. Polskie przedsiębiorstwo jest gotowe do dalszej współpracy z Przedsiębiorstwem Transportu Elektrycznego w Łucku. O możliwości współpracy z naszym miastem mówił też Dyrektor Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie Jan Kuźmiński.

 

W ramach wizyty przedstawiciele przedsiębiorstw transportowych z Warszawy i Lublina zapoznali się z sytuacją w Przedsiębiorstwie Transportu Elektrycznego Łucka i możliwościami produkcyjnymi zakładu «Awtoskladalnyj Zawod №1», który jest firmy Bogdan Motors.

 

Opr. wg. www.lutskrada.gov.ua