Wiadomości
  • Register

Wiadomości

Dzięki polskiemu wsparciu i ukraińskiej pasji spisano kawałek budującej polsko-ukraińskiej historii. «Budującej» również w znaczeniu dosłownym, bo jest związana z budownictwem szkół na Wołyniu w okresie międzywojennym.

30 grudnia zmarł ks. prof. Roman Dzwonkowski SAC, socjolog, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalista w zakresie badań nad historią Kościoła katolickiego w ZSRR i socjologią grup etnicznych.

W przededniu Nowego Roku Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak odwiedził Tarnopol. Dyplomata spotkał się z merem miasta Serhijem Nadałem oraz przedstawicielami władz obwodowych. Złożył także wizytę w Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca.

Dla harcerzy z Obwodu Płockiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Akcja «Paczka» to nieodłączny element Świąt Bożego Narodzenia. Organizują ją od piętnastu lat. W tym roku po raz kolejny przyjechali z darami do Zdołbunowa i Kostopola.

21 grudnia br. miała miejsce Wielka Koniunkcja Jowisza i Saturna, na skutek której utworzył się na niebie bardzo jasny punkt nazywany Gwiazdą Betlejemską.

Na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki zaprezentowano tłumaczenie na język ukraiński polskiej Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przekazują Państwu Prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki, Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak, Prezes Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz oraz Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak.

20 grudnia w kościele Świętego Jana Nepomucena w Dubnie odbyły się Uroczystości z okazji jubileuszu Towarzystwa Kultury Polskiej Dubieńszczyzny.

Drodzy Czytelnicy, chcemy poznać Was bliżej oraz dowiedzieć się, jak czytacie stronę internetową «Monitora Wołyńskiego». To dla nas bardzo ważne – dzięki Waszej pomocy będziemy mogli wprowadzić zmiany do naszych długoterminowych planów i dostosować się do Waszych oczekiwań i potrzeb.

Spotkanie opłatkowe odbyło się w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej. Zarząd TKP zadbał o to, żeby na uroczystość przywieźć najstarszych gości.

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1