Wiadomości
  • Register

Wiadomości

Pierwsze lekcje języka polskiego przy Oddziale Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Beresteczku odbyły się w październiku 1996 r. Obecnie uczą się tu miejscowe dzieci oraz uczniowie z okolicznych wsi z obwodu wołyńskiego, lwowskiego i rówieńskiego.

23 października członkowie Oddziału Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej w Lubieszowie zorganizowali sprzątanie starego polskiego cmentarza na obrzeżach miasteczka.

Cztery szkoły polskie z Ukrainy uczestniczą w bezpłatnych zdalnych warsztatach etnograficznych prowadzonych przez edukatorki ze Stowarzyszenia «Pracownia Etnograficzna» z Warszawy w ramach projektu «Etnografia dla młodej Polonii».

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Polskiej w Kowlu odbył się konkurs rysunkowy.

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego przeprowadziło kolejne w tym roku porządkowanie polskiego wojskowo-cywilnego cmentarza w Lubomlu.

W celu prezentacji polskiego malarstwa Towarzystwo Kultury Polskiej w Równem zorganizowało konferencję naukowo-artystyczną «Wojciech Kossak – życie i obrazy».

W Kowlu odbył się już siódmy konkurs dla uczniów szkoły działającej przy miejscowym Towarzystwie Kultury Polskiej poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego poprzedziło robocze spotkanie prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej oraz nauczycieli z rodzicami, podczas którego przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia uczniów szkoły oraz omówiono plany na przyszłość.

Członkowie Dubieńskiego Towarzystwa Kultury Polskiej po raz pierwszy od wielu lat posprzątali stary polski cmentarz w swoim mieście.

W rzymskokatolickiej katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku odbył się koncert charytatywny «Muzyka światła». Podczas koncertu zbierano fundusze dla chorego na raka 18-letniego sportowca z Wołynia.