Rozmowy
  • Register

Rozmowy

«Zależy mi, by ludzie bliżej zapoznali się z architekturą swojego miasta» – mówi Oleksandr Kotys, badacz przeszłości Łucka, kierownik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Łuckiej Radzie Miejskiej.

We Włodzimierzu Wołyńskim i Łucku odbyły się pokazy filmów polskiego reżysera Jerzego Antczaka. Zorganizowano je 26–27 sierpnia w ramach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych «Noce i Dnie». 

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego obchodzi 30-lecie powstania, w związku z czym rok 2021 został ogłoszony Rokiem SEW. 

Mimo że w roku 2021 wciąż obowiązują ograniczenia kwarantanny, dla ukraińskiej i polskiej literatury oraz dla Tarnopola jest to rok wielkiego powrotu Kornela Filipowicza, klasyka polskiej literatury, który urodził się w tym mieście.

Wybitny literaturoznawca i krytyk, uczony o międzynarodowym autorytecie, profesor Jarosław Poliszczuk obecnie zbliża się do jubileuszu 60-lecia. To dobra okazja, by porozmawiać – o osiągnięciach z przeszłości, wizji teraźniejszości oraz planach na przyszłość.

Jacek Dehnel jest jednym z najbardziej znanych polskich twórców młodego pokolenia. Jest bardzo wszechstronny – pisze wiersze, prozę, tłumaczy, coraz częściej zajmuje się też publicystyką. 

Polski pisarz Mirosław Wlekły przedstawił w Łucku swoją książkę «Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo». W tym roku ukazała się w ukraińskim wydawnictwie «Czowen» w tłumaczeniu Oleny Szeremet.

Ze Sławomirem Misiakiem, nowym Konsulem Generalnym RP w Łucku, rozmawialiśmy o przestrzeni postsowieckiej, Białorusi, Wołyniu i polsko-ukraińskiej współpracy, nauce języka polskiego, oraz oczywiście o planach na dalszą i bliższą przyszłość.

«Stąpając śladami sławnych przodków chrońmy to, co nam zostawili» – mówi Wiktor Podgórski, reżyser z Krzemieńca. Niedawno skończył pracę nad renowacją filmu «Krzemieniec – miasto Króla Ducha», którego pierwsza wersja powstała w 1999 r.

Z okazji Dni Europy Konsulat Generalny RP w Łucku przygotował cykl publikacji «Ukraina. Polacy w czasie kwarantanny», dzięki którym poznamy Polaków mieszkających na terenie Łuckiego Okręgu Konsularnego, czyli w obwodzie wołyńskim, rówieńskim i tarnopolskim.