Artykuły
  • Register

W Zdołbunowie odbyła się uroczystość 25-lecia miejscowego Towarzystwa Kultury Polskiej. Z okazji jubileuszu członkowie organizacji urządzili koncert i wystawę osiągnięć, a także odwiedzili seniorów, którzy nie mogli uczestniczyć w obchodach.

Założone w 1996 r. Towarzystwo liczy obecnie 170 członków. «Są to ludzie w różnym wieku, wykonujący różne zawody. Dla nich członkostwo w organizacji to możliwość zachowania narodowych korzeni i szansa na włączenie się we wspólne dobre sprawy. Od kilku lat z rzędu porządkujemy miejsca pochówku Polaków na jednym ze zdołbunowskich cmentarzy. Także staraliśmy się o odrestaurowanie znajdującej się tam zaniedbanej kaplicy. Wspólnie urządziliśmy klasę języka polskiego w szkole sobotnio-niedzielnej, która powstała dziewięć lat temu» – mówi Zofia Michalewicz, która od prawie 20 lat jest prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej. Dodaje, że pierwszą szefową organizacji była Irena Androszczuk.

W szkole sobotnio-niedzielnej przy TKP przedstawiciele różnych pokoleń nie tylko uczą się języka polskiego, ale także zdobywają wiedzę o polskiej historii i kulturze. Towarzystwo jest również znane ze zwycięstw jego członków w różnych konkursach i festiwalach oraz licznych imprez oświatowych i charytatywnych. W tym miejscu warto wspomnieć w szczególności: Dzień Dziecka w Zdolbunowie, na który organizacja od wielu lat zaprasza dzieci ze specjalizowanych szkół położonych w obwodzie rówieńskim i wołyńskim, spotkania opłatkowe członków TKP, wycieczki do różnych ukraińskich miast, konkursy dla dzieci, czytanie klasyki literatury polskiej oraz obchody polskich świąt narodowych.

TKP Ziemi Zdołbunowskiej aktywnie współpracuje z Konsulatem Generalnym RP w Łucku, lokalnymi samorządami, przedsiębiorcami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, parafią Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie, organizacjami polskimi oraz wspólnotami innych mniejszości narodowych zamieszkujących Rówieńszczyznę.

Uroczystość mająca miejsce 16 października w Zdołbunowskim Centrum Kultury i Rekreacji rozpoczęła się od wykonania hymnów narodowych Ukrainy i Polski.

Z przemówieniem powitalnym wystąpiła prezes TKP Ziemi Zdołbunowskiej Zofia Michalewicz. Obecnych gości i członków towarzystwa pobłogosławił były proboszcz zdołbunowskiego kościoła, inicjator założenia TKP, ksiądz Witold Józef Kowaliw. Oficjalny list z gratulacjami od Konsula Generalnego RP w Łucku Sławomira Misiaka odczytała konsul Marzena Baranowska.

Kowaliw fot ZMR

Ksiądz Witold Józef Kowaliw

Życzenia Towarzystwu złożyli: mer Zdołbunowa Władysław Suchlak, szefowa Departamentu Kultury i Turystyki Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Lubow Romaniuk i prezes Rówieńskiego Oddziału Ukraińskiego Krajowego Stowarzyszenia «Białoruś» Mykoła Paszkiewicz.

przewodniczacyZMR fot ZMR

Mer Zdołbunowa Władysław Suchlak

Do życzeń dołączyła dyrektorka Zdołbunowskiego Centrum Kultury i Rekreacji Walentyna Terebijczuk, dyrektorka Zdołbunowskiej Centralnej Biblioteki Inna Myroniuk, prezes Rówieńskiej Obwodowej Wspólnoty Ormiańskiej «Nairi» Wardan Tatosjan, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie imienia Władysława Reymonta Władysław Bagiński, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej Włodzimierz Filarowski, przedstawiciele Szepetowskiego Ośrodka Związku Polaków Ukrainy, komendant Harcerskiego Hufca «Wołyń» Aleksander Radica, nauczycielki szkoły sobotnio-niedzielnej Elżbieta Piotrowska i Małgorzata Krasowska.

Koncert poprowadzili Maryna Mazurok i Mykoła Zacharczuk. Podczas imprezy wystąpiły zespoły «Wesoły wieczór» i «Faustyna» z Równego, a także przedstawicielka Rówieńskiej Obwodowej Wspólnoty Ormiańskiej «Nairi» Ani Arzumanian. Kompozycję «Wzory ukraińskie» i taniec żydowski wykonała miejscowa amatorska grupa taneczna «Gorlica».

Uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej przedstawili humorystyczne scenki z życia szkolnego, a także wykonali kompozycję taneczną «Rozwiń skrzydła». Widzowie oklaskiwali występy utalentowanego muzyka i śpiewaka Anatolija Cymbaliuka z TKP Ziemi Zdołbunowskiej oraz działającego przy Towarzystwie zespołu «Kwiaty Polskie». Na zakończenie artyści i widzowie wspólnie zaśpiewali «Hej, sokoły!»

uczennice fot ZMR

uczniowie fot Maksymczuk

Uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej

Cymbaluk fot ZMR

Anatolij Cymbaliuk

Goście uroczystości zorganizowanej dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach wspierania Polonii i Polaków za granicą w 2021 r., mogli zobaczyć wystawę nagród i dyplomów, które Towarzystwo zdobyło w ciągu swojego istnienia.

wystawa fot Jakubczyk

Z okazji jubileuszu TKP Ziemi Zdołbunowskiej Wydział Kultury i Turystyki Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej wręczył dyplomy członkom organizacji: Tatianie Michalewicz, Włodzimierzowi Datkunowi, Serhijowi Maksymczukowi, Innie Steciuk i Darynie Poliszczuk.

Podziękowania za wieloletnią współpracę i aktywny udział w działalności Towarzystwa otrzymały: Szepetowski Ośrodek Związku Polaków Ukrainy, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej, Rówieńska Obwodowa Wspólnota Ormiańska «Nairi», Zdołbunowskie Centrum Kultury i Rekreacji, prezes Rówieńskiego Oddziału Ukraińskiego Krajowego Stowarzyszenia «Białoruś» Mykoła Paszkiewycz, Zdołbunowska Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Kultury Polskiej w Obwodzie Rówieńskim imienia Władysława Reymonta, członkowie Towarzystwa-jubilata Natalia Semeniuk, Jurij Wojtowycz, Anatolij Cymbaluk, Iwan Hnatiuk, Walerij Stelmaszczuk i inni.

Gospodarze święta zaprosili gości na pyszny poczęstunek z daniami kuchni polskiej.

koncert fot Jakubczyk

Z okazji jubileuszu przedstawiciele TKP Ziemi Zdołbunowskiej odwiedzili z prezentami 18 najstarszych członków organizacji, którzy ze względu na problemy zdrowotne nie mogli uczestniczyć w obchodach.

Wśród odwiedzonych była 94-letnia Paulina Całko, której rodzina dawniej mieszkała w Chorowie, a później w Stepanówce. «W czasie wojny, aby się uratować, przenieśliśmy się do Zdołbunowa» – wspomina.

«Jestem wdzięczna Towarzystwu za odwiedziny, telefony i pamięć o mnie. Dzięki prezes Zofii Michalewicz mogłam otrzymać dość znaczne wsparcie finansowe od Konsulatu Generalnego RP w Łucku i inną pomoc materialną» – mówi pani Paulina.

Calko fot Jakubczyk

Polina Całko

Wdzięczność wobec Towarzystwa wyraziła również Lidia Kryżanowska, która urodziła się w Zdołbunowie w 1932 r. Wcześniej regularnie przychodziła na nabożeństwa w kościele, była uczestniczką zespołu «Seniorki» działającego przy Towarzystwie: «Teraz często wspominam wyjazdy z zespołem, nasze występy. Jak śpiewaliśmy, jak kolędowaliśmy! W jakich miejscach byliśmy z zespołem: w Polsce, Równem, Dubnie». Mówi, że ze względu na stan zdrowia od dwóch lat nie może przychodzić do kościoła i Towarzystwa, dlatego jest szczególnie wdzięczna kierownictwu organizacji za wsparcie.

Kryzanowska fot Jakubczyk

Lidia Kryżanowska

Zinaida Nowosielska wspomina, że kiedy odeszła na emeryturę katolikom zaczęto zwracać kościoły: «W ten sposób dostałam inną pracę. Jeździłam i pracowałam przy budowie kościoła w Szepetówce, a później w Chmielnickim. Kiedy został odzyskany kościół w Równem, również pomagałam, bieliłam i malowałam. A kiedy zwrócono świątynię w Zdołbunowie zostałam wybrana na kierowniczkę prac przy kościele. Byłam odpowiedzialna głównie za prace w kościele, a Zofia Michalewicz – za działalność Towarzystwa. W tych sprawach zawsze pomagałyśmy sobie nawzajem».

Pani Zinaida niedawno złamała nogę. Mówi, że Towarzystwo natychmiast zareagowało na jej nieszczęście. Otrzymała również pomoc w ramach projektu «Nie jesteś sam», który na Rówieńszczyźnie we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja przy wsparciu finansowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP już od dwóch lat realizuje Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury.

Nowosielska fot Jakubczyk

Zinaida Nowosielska

Dzięki temu projektowi pomoc otrzymała również Izabela Wojtanowska (ur. w 1939 r.), która była związana z TKP Ziemi Zdołbunowskiej od samego założenia. Cieszy się, że jej wnuki uczyły się języka polskiego w szkole sobotnio-niedzielnej, a także wyraża wdzięczność Towarzystwu za pracę z młodzieżą oraz wsparcie: «Towarzystwo zawsze jest ze mną w kontakcie, nigdy mnie nie opuszcza. Odwiedzają mnie, pomagają, jak tylko mogą».

Wojtanowska fot Jakubczyk

Izabela Wojtanowska

Olga JAKUBCZYK
Zdjęcia udostępnione przez Olgę JAKUBCZYK, Alonę MAKSYMCZUK oraz Radę Miasta Zdołbunów