Artykuły
  • Register

Profesjonalizacja, adaptacja do nowych warunków pracy, które stawia COVID-19, rozwój mimo niepolepszającej się sytuacji pandemicznej i jednocześnie bycie na czasie oraz dysponowanie najnowocześniejszymi technologiami to cele projektu «Szkoła dobrej jakości». Bierze w nim udział 20 szkół polonijnych z całego świata.

Wybrane placówki szkolą się w zastosowaniu platformy Moodle. Może się początkowo wydać, że to jedno z tysiąca narzędzi stosowanych do nauczania. Jednak jego opanowanie wymaga czasu i umiejętności, w które zdecydowanie warto zainwestować. Platforma stwarza wiele możliwości do nauczania hybrydowego i, co najciekawsze, trochę zmienia i odświeża myślenie o strukturze lekcji języka.

20 szkół, w tym placówki w Równem, Żytomierzu, Charkowie, Stryju, Chmielnickim, Odessie i Iwano-Frankiwsku, ma już swoje strony na Moodle i jest na etapie tworzenia własnych online-szkół, klas, lekcji i kursów. Dzięki takim projektom i działaniom języka polskiego da się nauczać w najnowocześniejszy sposób.

Projekt «Szkoła dobrej jakości» jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021, a realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Szkola dobrej jakosci 1

Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem