Artykuły
  • Register

16 lipca 2009 r. ukazał się pierwszy – wówczas jeszcze ośmiostronicowy – numer «Monitora Wołyńskiego». Dziś pracujemy nad jubileuszowym 238 numerem. Obchodzimy właśnie 10-lecie.

«Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer «Monitora Wołyńskiego». Nasza gazeta powstała z potrzeby miejscowych środowisk polskich, ale też ukraińskich, które dobre relacje miedzy Kijowem a Warszawą chcą wypełnić treścią na poziomie regionalnym. Tu na naszym Wołyniu» – napisaliśmy, oddając pierwszy numer. Dziś po 10 latach nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby stosunki polsko-ukraińskie można było określać jako dobrosąsiedzkie.

Zapoznając 10 lat temu Czytelników z zasadami pracy zespołu redakcyjnego stwierdziliśmy, że «nasza gazeta nie jest instrumentem do rozgrywek międzypartyjnych czy międzyetnicznych». Mamy nadzieję, iż udało się nam sprostać temu wyzwaniu.

W pierwszym numerze naszego dwujęzycznego pisma pisaliśmy m.in. o wejściu w życie umowy o Małym Ruchu Granicznym pomiędzy Polską a Ukrainą, o wybraniu Jerzego Buzka, polskiego polityka, premiera rządu RP w latach 1997–2001, na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, o 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, o nestorze literatury ukraińskiej w Polsce Ostapie Łapskim, o otwarciu w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym wystawy fotograficznej, dokumentującej efekt konserwacji Srebrnych Wrót Carskich w Soborze Sofijskim w Kijowie dokonanej przez zespół polskich rzeźbiarzy, złotników i ikonografów.

numer2

W ciągu tych 10 lat «Monitor» urósł do 16 stron (mieliśmy w historii także 20-stronicowe numery). Papierowe wydanie MW dociera do organizacji polskich, parafii katolickich, szkół wyższych oraz średnich, organów władzy w obwodzie wołyńskim, rówieńskim, tarnopolskim.

Nasze czasopismo jest czytane nie tylko na Ukrainie i w Polsce, ale także na całym świecie, o czym wyraźnie świadczy mapa odwiedzin naszej strony internetowej. Podobnie do papierowego wydania jest ona dwujęzyczna. Zamieszczamy tu wszystkie opracowane przez naszych autorów teksty. Niestety 16 stron gazety nie zawsze wystarcza, żeby zmieścić całość. Na stronie, w rozdziale «Archiwum PDF«, można również pobrać w formacie pdf wszystkie numery czasopisma wydane w ciągu dziesięciu lat. Zamieszczamy je zazwyczaj w dniu ukazania się numeru, czyli co drugi czwartek. Śledzić nas można także na naszych profilach na Facebooku oraz Twitterze. Zapraszamy do polubienia!

W 2016 r. zespół redakcyjny MW rozpoczął realizację projektu «Monitor Info», w ramach którego monitorujemy czołowe tytuły polskiej prasy i tłumaczymy na język ukraiński wybrane teksty, aby ukraiński czytelnik miał łatwiejszy dostęp do polskiej prasy. «Monitor Info» również można śledzić na Facebooku oraz Twitterze.

Wszystko, co robimy możliwe jest dzięki dofinansowaniu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji «Wolność i Demokracja». Dwutygodnik jest także członkiem Federacji Polskich Mediów na Wschodzie powstałej 30 maja 2014 roku w Senacie RP.

Poza działalnością medialną spróbowaliśmy swoich sił także w branży wydawniczej: w 2011 r. z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu przygotowaliśmy wydanie «Mój wołyński dzień» zawierające wspomnienia Wołyniaków; w 2016 r. światło dzienne ujrzała książka «Jeńcy września 1939«, na którą złożyły się teksty z rubryki «Ocaleni od zapomnienia» prowadzonej przez dr Tetianę Samsoniuk (drugie wydanie uzupełnione i poprawione ukazało się w 2018 r.).

Uchylając rąbek tajemnicy pracy redakcyjnej musimy powiedzieć, że nasz kilkuosobowy zespół redakcyjny pracuje w jednym pokoiku w zabytkowym budynku w centrum Łucka. Grono współpracowników redakcji «Monitora» nigdy jednak nie zmieściłoby się na tych 20 m kw. Gazetę tak naprawdę tworzą działacze środowisk polskich na Ukrainie, historycy i krajoznawcy, nauczyciele języka polskiego, działacze społeczni. Są to w większości amatorzy dziennikarstwa. Aby mogli doskonalić swój warsztat, nasza redakcja przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego RP w Łucku zorganizowała trzy szkolenia medialne: w maju 2012 r., w maju 2015 r. oraz w kwietniu bieżącego roku.

szkolenie 7

Swoich wiernych Czytelników zyskały stałe rubryki gazety. Historyk dr Tetiana Samsoniuk z Równego od pięciu lat prowadzi na łamach MW rubrykę «Ocaleni od zapomnienia», w której opowiada o losach Polaków represjonowanych przez reżim sowiecki. W rubryce «Huta Stepańska w opowieściach Janusza Horoszkiewicza» znany społecznik z Zarzecza koło Jarosławia w województwie podkarpackim dzieli się z nami historiami opartymi na relacjach świadków. Zdjęcia, mapy i kartki pocztowe ze swojej kolekcji wraz z historią ich powstania udostępnia naszej redakcji Wiktor Litewczuk, publikujemy je w «Krajoznawczej galerii». Gabriela Woźniak-Kowalik i Wiesław Pisarski, nauczyciele delegowani przez ORPEG na Wołyń, wspólnie prowadzą swoisty elementarz pt. «ABC kultury polskiej». Gabriela Wożniak-Kowalik jest także autorką cyklu historii pisanych za pomocą związków frazeologicznych, które publikujemy w rubryce «Mowa o mowie». Rubryka «Stosunki rówieńsko-polskie» jest znana naszym Czytelnikom za sprawą felietonów Ewa Mańkowskiej z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w Równem.

Przez te dziesięć lat mieliśmy przyjemność współpracować z wieloma autorami i instytucjami tak w Polsce, jak i na Ukrainie. Chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim Autorom, Czytelnikom, Przyjaciołom, którzy byli i są razem z naszą redakcją. Pragniemy również szczególnie podziękować za wsparcie Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacji «Wolność i Demokracja», Konsulatowi Generalnemu RP w Łucku, a także wszystkim nauczycielom ORPEG, którzy swoją ofiarną pracą nie tylko dbają o poprawność naszej polszczyzny (obecnie nad naszą polszczyzną czuwa Piotr Kowalik, a wcześniej zajmowali się tym Wiesław Pisarski, Jadwiga Demczuk oraz Urszula Oberda), ale również coraz częściej piszą o życiu polskich organizacji, do których zostali skierowani. Wyrażamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

szkolenie 0

Zespół redakcyjny MW

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1