Artykuły
  • Register

Rok 1999 zapisał się w życiu Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu jako jubileuszowy – mieliśmy za sobą 10 lat wspólnych doświadczeń, przeżyć, osiągnięć i potknięć, wydarzeń radosnych i smutnych.

Żeby zaznaczyć swoją obecność w całym społeczeństwie krzemienieckim, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie uroczystości z okazji 10-lecia Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego. Trudne to było zadanie, ale chwała Bogu, udało się. Przygotowania nie zabrały dużo czasu, a zespoły artystyczne były w świetnej formie.

Była pogodna i ciepła jesień. Wszyscy uczestniczyliśmy we mszy św. z udziałem ks. bp Marcjana Trofimiaka. Potem udaliśmy się do Domu Kultury. Ludzie tłumnie przybywali. Sala się wypełniła. Część oficjalna koncertu została zaplanowana jako krótki przegląd historii powstania naszego Towarzystwa, jego rozwoju i dorobku w dziedzinie krzewienia polskości. Część artystyczna była złożona z występów zespołów zarówno własnych, jak i zaproszonych miejskich, które chętnie włączyły się do programu. Wywieszone wcześniej w mieście ogłoszenia o jubileuszowej uroczystości zachęciły zainteresowanych do udziału w niej. Każdy pragnął bliżej poznać dzieje Polaków z Krzemieńca, miasta niegdyś wielonarodowościowego. Ludzie znają nas od zawsze – jesteśmy zauważalną częścią społeczeństwa.

Były proboszcz naszego kościoła, a teraz biskup sufragan we Lwowie, Marcjan Trofimiak, osoba znakomita i wszystkim znana w mieście, razem z naszym ówczesnym proboszczem Tadeuszem Mieleszką, byli honorowymi gośćmi uroczystości. Na nasze zaproszenie przybyli ze Lwowa: Konsul Generalny RP Piotr Konowrocki, wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Teresa Dutkiewicz i redaktor naczelny «Gazety Lwowskiej» Bożena Rafalska. Władze Krzemieńca reprezentował mer Andrij Gusławski, a rejonu – przewodniczący Krzemienieckiej Rady Rejonowej Iwan Kurnicki. Poza tym przybyli: dyrektor Koledżu Pedagogicznego w Krzemieńcu Afanasij Łomakowicz oraz wykładowcy tej uczelni, dyrektor Muzeum Krajoznawczego Anna Bakalec z naukowcami, nauczyciele z miejscowych szkół oraz członkowie TOKP im. Juliusza Słowackiego.

Mowę na otwarcie uroczystości wygłosiły: Stanisława Kamińska w języku polskim i Jadwiga Gusławska w języku ukraińskim. Obie panie zapoznały także gości z zarysem dziejów Towarzystwa. Potem głos zabrali: mer miasta, Konsul Generalny RP, przewodniczący Krzemienieckiej Rady Rejonowej i wiceprezes Towarzystwa, Antoni Kamiński, który złożył podziękowania za okazywaną nam pomoc obecnym na uroczystości przedstawicielom Polski, a szczególnie naszemu opiekunowi, Stowarzyszeniu «Wspólnota Polska». Podziękował również za współpracę wielu urzędom, środowiskom i placówkom miejskim.

Część artystyczną tradycyjnie otwierał wspaniały taneczny zespół «Krzemienieckie Barwinki», wykonując Poloneza Ogińskiego. Ów piękny taniec z dawnej tradycji polskiej był koronnym numerem zespołu i cieszył się wielkim zainteresowaniem widzów, wywołując głośne brawa.

Kroniki Krzemienieckie 9 2 BarwinkiTaneczny zespół «Krzemienieckie Barwinki». Zdjęcie ukazało się w krzemienieckiej gazecie «Dialog» (nr 50, 1999 r.)

Następnie wystąpił chór «Krzemienieckie Barwy» pod dyrekcją Sergiusza Dediu, a po nim najmłodsi członkowie zespołu «Krzemienieckie Barwinki» zatańczyli polskie tańce ludowe.

Kroniki Krzemienieckie 9 1 BarwyChór «Krzemienieckie Barwy». Zdjęcie ukazało się w krzemienieckiej gazecie «Dialog» (nr 50, 1999 r.)

Zmieniły ich zaproszone zespoły: chór Krzemienieckiej Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Igora Kirjanczuka, ówczesnego jej dyrektora oraz orkiestra. Wspaniale zagrał na saksofonie wicedyrektor Szkoły Michał Zanyk. Przy akompaniamencie bandury wystąpił znany w mieście bard Wiktor Nepomniaszczyj.

Koncert zakończyli tancerze starszej grupy «Krzemienieckich Barwinków», wykonując szereg polskich tańców ludowych oraz na sam koniec ognisty ukraiński hopak. Artyści dostali dużo oklasków i w podzięce bukiety kwiatów. Po koncercie goście zostali zaproszeni na przyjęcie przygotowane przez Zarząd Towarzystwa.

Jubileuszowe spotkanie podsumowało pierwszy rozdział w dziejach naszej organizacji. W przeddzień nowego tysiąclecia zaczęliśmy następny etap działalności.

Jadwiga GUSŁAWSKA,

Krzemieniec

CZYTAJ TAKŻE:

KRONIKI KRZEMIENIECKIE: NOTATKI O ROZWOJU POLSKOŚCI W KRZEMIEŃCU NA TLE HISTORII KRAJU

KRONIKI KRZEMIENIECKIE: KRZEMIENIEC PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

TOWARZYSTWO POLSKIE W KRZEMIEŃCU: PIERWSZE KROKI ORGANIZACYJNE

KRONIKI KRZEMIENIECKIE: ŻYCIE POLSKIEJ WSPÓLNOTY W LATACH 1989–1990

KRONIKI KRZEMIENIECKIE: WYSTAWA O KRZEMIEŃCU

KRONIKI KRZEMIENIECKIE: KRZEMIENIEC PRZYBYŁ DO KRAKOWA