Artykuły
  • Register

Finał eksperymentu teatralno-muzycznego «Twarze, maski, gęby… Wciąż pytam o Polskę» odbył się 8 grudnia na wielkiej scenie Pałacu Dzieci i Młodzieży w Równem.

Eksperyment prowadzony przez rok uważam za udany ze względu na wiele czynników, o których mowa niżej. Scenariusz spektaklu «Twarze, maski, gęby… Wciąż pytam o Polskę» oparty został na cytatach z polskich lektur szkolnych, które z natury są raczej nudnawe dla współczesnego rozpieszczonego czytelnika. Mimo to – jak wnoszę z komentarzy i reakcji publiczności – spektakl został nie tyle ciepło przyjęty, ale nawet wzbudził zainteresowanie.

Na scenie wystąpili aktorzy (Uniwersytet Humanistyczny w Równem), którzy do tej pory nie uczyli się języka polskiego, tancerze (Pałac Dzieci i Młodzieży), którzy nie są aktorami oraz uczniowie języka polskiego (Ukraińsko-Polski Sojusz im Tomasza Padury), którzy do tej pory ani nie grali w teatrze, ani nie tańczyli. Wszyscy natomiast razem odegrali widowiskowe przedstawienie muzyczne, które z pewnością zostanie w pamięci wielu z nich.

Moja praca, jako koordynatora polegała na wytłumaczeniu obcokrajowcom (Ukraińcom) symboli, cytatów, znaczeń, wątków literackich z polskich książek. Była to praca, która nie tylko promowała polską kulturę na Ukrainie, ale także mnie pozwoliła na nowe odkrycie polskiej literatury.

W trakcie realizacji eksperymentu zrozumiałam, że dystans, poczucie humoru, pasja to obowiązkowe elementy trudnych projektów międzynarodowych.

Eksperyment «Wciąż pytam o Polskę», nazwa którego w tłumaczeniu na ukraiński brzmi jako «w poszukiwaniach Polski» pokazał, że można poszukiwać innego kraju w sposób kreatywny i ciekawy. Ja w tym poszukiwaniu, w którym towarzyszyli mi moi ukraińscy partnerzy, odnalazłam dialog, pasję, otwartość, a także nowych przyjaciół.

Za wspólne poszukiwania dziękuję: Olenie Dodczuk – (choreografia, Pałac Dzieci i Młodzieży), Olenie Melnyczuk (reżyseria, Uniwersytet Humanistyczny w Równem), Wiesławowi Pisarskiemu (scenariusz, nauczyciel ORPEG), Marianie Jakobczuk (opracowanie muzyczne, UPS), Myrosławie Szergej-Szmyruk i Julii Kruk (dekoracje i scenografia, UPS). Dziękuję również wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom oraz dyrektorom za zgodę na projekt i zwolnienia uczestników z zajęć szkolnych. A Konsulatowi Generalnemu RP w Łucku dziękuję za to, że solidnie odegrał rolę Producenta!

Jeśli chcecie zobaczyć powtórkę eksperymentu – niebawem w Łucku! My tymczasem jedziemy na tournee do Polski. Przedstawienie «Twarze, maski, gęby…» już 15 grudnia zostanie wystawione w Teatrze Starym w Bolesławcu.

Projekt jest realizowany ze środków finansowych Konsulatu Generalnego RP w Lucku oraz współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja. 

Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury
Foto: Serhij LISIWKA

CZYTAJ TAKŻE:

«KURCZĘ BLADE» WYRUSZA W ŚWIAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42