Artykuły
  • Register

«Monitor Wołyński» to dwujęzyczna gazeta: teksty w niej są umieszczane równolegle po polsku i po ukraińsku. Dwutygodnik jest członkiem Federacji Polskich Mediów na Wschodzie powstałej 30 maja 2014 roku w Senacie RP.

Kolportaż:

«Monitor Wołyński» jest kolportowany w obwodach wołyńskim, rówieńskim, tarnopolskim oraz w Polsce.

Gazetę można dostać w towarzystwach kultury polskiej, kościołach, szkołach wyższych oraz średnich, zwłaszcza w Łucku, Równem, Dubnie, Ostrogu, Kowlu, Krzemieńcu, Ołyce, Włodzimierzu Wołyńskim itd. Jest dostępna również w Konsulacie Generalnym RP w Łucku, w katedrze Św. Ap. Piotra i Pawła w Łucku, w centrach wizowych, w Łuckiej Radzie Miejskiej, Wołyńskim Centrum Zatrudnienia, w hotelach itd.

Czasopismo można odszukać także w internecie – na stronie www.monitor-press.com. Nie ma przeszkód, aby pobrać gazetę w formacie pdf. Mieszkańcy Ukrainy mogą ją zaprenumerować w «Ukrpoczcie». Nasz numer – 49053.Użytkowników internetu zapraszamy do polubienia profilu naszego czasopisma na Facebooku.

Objętość czasopisma:
Obecnie gazeta ukazuje się na 16-20 stronach. Pierwszy numer miał 8 stron, od drugiego numeru gazeta ukazywała się na 12 stronach.

Nakład:
W ciągu tych pięciu lat nakład wynosił od 3 do 6 tys. egzemplarzy.

Na dzień dzisiejszy ukazało się:
– 117 numerów czasopisma.
– 6 numerów comiesięcznej wkładki «Monitor Europejski» (2011 rok, wkładka została poświęcona polskiej prezydencji w Radzie UE).
– Od pierwszego dnia ukazywania się gazety działa nasza strona internetowa www.monitor-press.com.
– Na stronie www.tv.monitor-press.com można obejrzeć reportaże przygotowane przez Monitor Wołyński TV. Jednak ze względu na trudności finansowe ten projekt nie jest intensywnie wdrażany w życie.

Czytelnicy:
Nasze czasopismo jest czytane nie tylko na Ukrainie i w Polsce, ale także w całym świecie, o czym wyraźnie świadczy mapa odwiedzin naszej strony internetowej.

Autorzy:
W ciągu tych pięciu lat pisali do nas autorzy z Kijowa i Warszawy, z Ottawy i Doniecka, ze Lwowa i Równego, z Krzemieńca i Płocka, z Lublina i Kowla, z Poznania i Kiwerec. I oczywiście z Łucka. Ponad sto pięćdziesiąt osób. Jesteśmy wdzięczni Państwu za teksty, pomysły, wsparcie, za to, że jesteście z nami.

Redakcja:
Chyba najciekawszym zjawiskiem w naszym czasopiśmie jest fakt, że praca w redakcji łączy Polaków i Ukraińców, którzy w dodatku reprezentują niemalże całe ukraińskie spektrum wyznaniowe: w naszym niewielkim zespole redakcyjnym są katolicy, grekokatolicy, protestanci oraz prawosławni obu ukraińskich patriarchatów. Nasza redakcja jest wzorem tego, jak mogą pokojowo współpracować osoby o różnych poglądach i w różnym wieku (tu też ciekawostka: wiek «monitorowców» wynosi od 18 do 85 lat).

W ciągu pięciu lat my nie tylko dorastaliśmy i się rozwijaliśmy, ale także dzieliliśmy się swoją wiedzą z innymi, organizowaliśmy różne imprezy:
Przeprowadziliśmy dwa szkolenia: Szkolenie dla liderów organizacji polonijnych Łuckiego Okręgu Konsularnego na temat «Portal internetowy – wizytówka organizacji polskiej. Problematyka, zasady i tryb tworzenia strony internetowej» (maj 2012 roku) oraz warsztaty dziennikarskie dla dzieci z Wielkopolski (listopad 2012 roku).

W 2011 roku z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu przygotowaliśmy wydanie «Mój wołyński dzień. Wspomnienia wołyńskie».

Udzielamy patronatu medialnego takim cyklicznym imprezom, jak Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy oraz Festiwal Kolęd «Hej, Kolędo-Колядо!», w którym biorą udział przedstawiciele różnych mniejszości narodowych, mieszkających na Wołyniu.

Pod naszym patronatem medialnym odbyły się m.in. konkurs «Polska – bez tajemnic», konkurs radiowy «Juliusz Słowacki wieszczem Ukrainy», IV Spotkania Teatralne Innowica organizowane w łemkowskiej wsi Nowica w Małopolsce, w której urodził się ukraiński poeta Bohdan Ihor Antonycz, Polsko-Ukraiński Wędrujący Festiwal Filmowy «Bo!», Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 200. rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego «Piewca ziemi wołyńskiej», Sezony literackie nad Bugiem, konkurs historypaint.pl itd.

Dofinansowanie:
Czasopismo jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania «Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.» za pośrednictwem Fundacji «Wolność i Demokracja».

MW