Artykuły
  • Register

Rok 2017 ma wielu patronów. Jest to rok Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego, Josepha Conrada, brata Alberta Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego, Józefa Hallera, Władysława Raczkiewicza i Władysława Biegańskiego.

Szczególne miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych zajmuje zmarły 200 lat temu Tadeusz Kościuszko. Jest on symbolem wolności i wzorem patrioty, honorowanym nie tylko przez Polaków, ale również przez naród amerykański.

2017-ty będzie także Rokiem Piłsudskiego. Okazją jest 150. rocznica urodzin Naczelnika Państwa, Wodza Naczelnego i Pierwszego Marszałka Polski.

Uhonorowano również pisarza Josepha Conrada, właściwie Józefa Konrada Korzeniowskiego, który urodził się 160 lat temu w Berdyczowie. W swoich utworach podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami.  

Kolejni patroni to dwaj zakonnicy, którzy zmarli dokładnie sto lat temu. Pierwszy z nich to Adam Chmielowski, znany jako święty Brat Albert, który poświęcił się pracy dla ubogich i bezdomnych. Drugi – błogosławiony Honorat Koźmiński, kapucyn, teolog, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych.

Generał Józef Haller, który «był jednym z najwybitniejszych polskich dowódców i polityków» to kolejny patron roku wybrany przez Sejm. Przybliżać będziemy również postać Władysława Raczkiewicza, w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych prezydenta RP na uchodźstwie, oraz Władysława Biegańskiego, wybitnego lekarza, prekursora kilku dziedzin medycyny, popularyzatora oświaty sanitarnej.

Senatorowie zdecydowali, że 2017 jest Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przypominać będziemy wydarzenia sprzed 300 lat, gdy wizerunek Czarnej Madonny otrzymał na Jasnej Górze korony przekazane przez papieża Klemensa XI. Wtedy to decyzją Stolicy Apostolskiej pozwolono na koronację, po raz pierwszy poza Rzymem, Obrazu papieskimi diademami i używanie tytułu Królowej Korony Polskiej.

W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego. Doceniając znaczenie Wisły w życiu Narodu Polskiego i Państwa, Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

MW