Artykuły
  • Register

11 listopada w Łucku odbyły się obchody Święta Niepodległości oraz Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu – najstarszej organizacji w obwodzie wołyńskim zrzeszającej Polaków i osoby polskiego pochodzenia.

Uroczystość, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miejscowych oraz organizacji polskich Łuckiego Okręgu Konsularnego i duchowieństwo, już tradycyjnie rozpoczęto od wysłuchania hymnów państwowych Polski i Ukrainy. Następnie harcerze z Hufca «Wołyń» przekazali na ręce konsula Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztofa Sawickiego Ogień Niepodległości przywieziony w Sztafecie Rowerowej z Kostiuchnówki.

Konsul Krzysztof Sawicki wygłosił oficjalne przemówienie. Zwracając się do gości podkreślił, że Dzień Odzyskania Niepodległości jest świętem jednoczącym polski naród. Przypomniał o historii Polski pod zaborami, o powstaniach zbrojnych i o ludziach, którzy potrafili przezwyciężyć wzajemną nieufność, wznieść się ponad podziały i zjednoczeni, wspólnymi siłami budować niepodległą Ojczyznę.

W tym roku Święto Niepodległości zostało połączone z obchodami Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu. Jest to najstarsza i największa polska organizacja w obwodzie. Posiada ona oddziały w Beresteczku, Horochowie, Kiwercach, Lubieszowie, Maniewiczach i Rożyszczach.

Walenty Wakoluk, prezes SKP im. Ewy Felińskiej podziękował przybyłym na uroczystość członkom polskich organizacji, przedstawicielom wspólnoty ormiańskiej, żydowskiej, rosyjskiej, niemieckiej, czeskiej, a także Tatarom Krymskim. Podkreślił, że trudno jest opowiedzieć historię Stowarzyszenia w kilku zdaniach. Wspomniał więc o jej najważniejszych etapach: o początkach działalności, o odzyskaniu niezależności przez Ukrainę, o wsparciu Polaków dla Ukrainy podczas obydwu Majdanów. Podziękował tym, którzy tworzyli organizację, którzy w 1991 r. rozpoczęli proces odrodzenia kultury, którzy pokonali lęk w czasach, kiedy nie wiadomo było, czy się uda.

Ks. kan. Paweł Chomiak, proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku, w swojej wypowiedzi nawiązał do początków działalności Stowarzyszenia i podziękował wszystkim za pracę na rzecz odzyskania kościoła katolickiego i za podtrzymanie, ducha Ojczyzny. Wszyscy zgromadzeni w Wołyńskim Teatrze Dramatycznym im. Tarasa Szewczenki odmówili modlitwę w intencji zmarłych członków SKP oraz tych, którzy nadal walczą o wolność swojej Ojczyzny.

Następnie konsul Krzysztof Sawicki, na ręce prezesa Walentego Wakoluka i administratora szkoły sobotnio-niedzielnej Aleksandra Świcy, przekazał list gratulacyjny z okazji 25-lecia istnienia SKP im. Ewy Felińskiej na Wołyniu jako dowód uznania za ogromny wkład w podtrzymanie polskiej tożsamości narodowej i za pasję i entuzjazm w działalności oświatowej, życząc wszystkim członkom wytrwałości w prowadzeniu tej ważnej misji.

Pan Aleksander Świca podkreślił znaczenie istnienia polskiej szkoły i podziękował wszystkim, którzy pracują na rzecz szkoły. Powiedział także, że gromadzi ona chyba najwięcej uczniów i nauczycieli, ponieważ działa w Łucku oraz jeszcze w sześciu miejscowościach obwodu wołyńskiego.

Po oficjalnej części odbył się koncert pt. «Co nam zostało z tych lat?», podczas którego zabrzmiały polskie piosenki przedwojenne w wykonaniu absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku. Uczestnicy uroczystości przenieśli się w lata 20-30-te XX wieku, do odrodzonej Polski. Koncert zapowiadały Jadwiga Demczuk, nauczycielka języka polskiego skierowana do Łucka przez ORPEG oraz Switłana Stelmaszczuk, pracownik Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

«Polacy po ponad 120 latach odzyskali niepodległość. Pokolenie, które wychowało się pod zaborami wreszcie mogło cieszyć się wolnością. Mimo wielu trudności, zaczynało się normalne życie. I to życie, odkrywane na różne sposoby, ze wszystkimi jego odcieniami, odnajdziemy w piosenkach śpiewanych w dwudziestoleciu międzywojennym» – tymi słowami Jadwiga Demczuk rozpoczęła koncert gdańskich muzyków. W ich wykonaniu zabrzmiały m.in. piosenki «Co nam zostało z tych lat», «Na pierwszy znak», «W siódmym niebie», «Już taki jestem zimny drań», «Jesienne róże», «Tyle jest miast» czy «Dobranoc oczka zmruż».

Natalia DENYSIUK
Foto: Anatolij OLICH

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg

CZYTAJ TAKŻE:

GRATULACJE Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA POLSKIEJ ORGANIZACJI NA WOŁYNIU

20 LAT STOWARZYSZENIA KULTURY POLSKIEJ IM. EWY FELIŃSKIEJ NA WOŁYNIU

DWA DZIESIĘCIOLECIA OTWARTE NA LUDZI LUB KRÓTKO O STOWARZYSZENIU KULTURY POLSKIEJ IMIENIA EWY FELIŃSKIEJ NA WOŁYNIU

CZYM DLA PAŃSTWA JEST STOWARZYSZENIE KULTURY POLSKIEJ IM.EWY FELIŃSKIEJ NA WOŁYNIU?