Artykuły
  • Register

Watykan

Instytut Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego w ramach wdrożenia idei duszpasterstwa akademickiego dołączył do obchodów jubileuszowego Roku Miłosierdzia. W sierpniu na Placu Świętego Piotra w Rzymie uroczyście zabrzmiało powitanie Stolicy Apostolskiej skierowane do młodych pielgrzymów z Ukrainy.

 

Wszystko zaczęło się od kursu monograficznego «Jan Paweł II i integracja europejska» prowadzonego przez doktora teologii, księdza Adama Galka na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. W trakcie jego trwania studenci i nauczyciele akademiccy wyrazili pragnienie, aby odwiedzić miejsca, gdzie wzrastał i rozwijał się duchowo i intelektualnie Święty Pontyfik z Polski. W sierpniu tego roku zorganizowano taki wyjazd – przyczynił się do tego Instytut Polski we współpracy z polskimi kolegami, pod przewodnictwem duszpasterza Adama Galka. Było to możliwe także dzięki życzliwości Konsulatu Generalnego RP w Łucku, za co należy serdecznie podziękować.


Po niezwykle bogatym duchowo polskim etapie podróży, odwiedzono grób Świętego Jana Pawła ІІ w Watykanie. Dzięki wsparciu finansowemu ks. Adama Galka, studenci i naukowcy WUN imienia Łesi Ukrainki, koordynatorzy Instytutu Polski i członkowie ich rodzin mogli zwiedzić Muzeum Watykańskie, wziąć udział w niedzielnym spotkaniu z Papieżem Franciszkiem i ogólnej audiencji z nim w Dniu Niepodległości Ukrainy.


Ks. Adam Galek zauważył, że taki rodzaj działalności, jak duszpasterstwo akademickie, szeroko otwiera drzwi przed młodzieżą ukraińską w świat wartości ogólnoludzkich, uczy ją budować nowe społeczeństwo, oderwane od stereotypów postkolonialnych, kształtuje w każdym młodym człowieku pozycję obywatela świata. To rozumienie integracji, któremu poświęcił swoje dzieła i homilie Święty Jan Paweł ІІ, nadal pozostanie główną dźwignią działalności Instytutu Polski jako ośrodka ukraińsko-polskiego zbliżenia we wszystkich dziedzinach społecznych.


Switłana SUCHARIEWA,
Koordynator Instytutu Polski WUN imienia Łesi Ukrainki
Zdjęcia: Andrij MORENCZUK