Artykuły
  • Register

Dialog kultur 2016 3

Już dwunasty rok z rzędu w Krzemieńcu odbywa się Międzynarodowe Forum Literacko-Artystyczne «Dialog Dwóch Kultur». Tegoroczne spotkania, przeprowadzone w dniach 4–6 września w tym bogatym w tradycje historyczne i kulturowe mieście, zgromadziły ponad stu uczestników.

 

Na popularność Forum wskazuje też fakt, iż z roku na rok wzrasta nie tylko liczba gości, ale też objętość wydawanego rocznika, w którym są publikowane referaty poświęcone tematyce polsko-ukraińskiej.


Forum rozpoczęło się od wspólnego złożenia kwiatów przy pomniku Tarasa Szewczenki w centrum Krzemieńca. Następnie, liczna delegacja składająca się z gospodarzy i gości, odwiedziła grób Salomei – matki słynnego polskiego poety Juliusza Słowackiego. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem odbył się niewielki wiec, na którym mogli zabrać głos wszyscy chętni. Młodzież z Polski przy akompaniamencie gitary wykonała «Testament mój» Słowackiego.


Po uroczystej ekumenicznej mszy św. w miejscowym kościele św. Stanisława, uczestnicy Forum przenieśli się do Muzeum Juliusza Słowackiego, gdzie złożyli wieńce przy pomniku artysty. Konsul Generalny RP w Łucku Krzysztof Sawicki podkreślił ogromną wagę współpracy polsko-ukraińskiej i powiedział, że: «Bez względu na to, czy mamy wspólnego wroga, czy nie, powinniśmy odnajdywać wspólny język». Wicedyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Dorota Janiszewska-Jakubiak odczytała list od Ministra Kultury adresowany do uczestników Forum.


Do zgromadzonych gości przemówiła Katarzyna Jóźwiak, przedstawicielka Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Jerzy Terlikowski, Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego, dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.


Ze strony ukraińskiej najbardziej emocjonalny był występ pisarza i działacza politycznego, pierwszego Ambasadora Ukrainy w Polsce Dmytra Pawłyczki, który tak podsumował swoją wypowiedź: «Ukraina i Polska już nigdy nie będą wrogami, a tylko przyjaciółmi». O wolnej Ukrainie i wolnej Polsce mówili też prof. Mykoła Żułyński, prof. Hryhorij Sztoń, przedstawiciele władz lokalnych.


Swoje referaty na Forum przedstawili nie tylko przedstawiciele Polski i Ukrainy, ale również Litwy, Grecji i Białorusi. Swoją książkę poetycką i wybrane wiersze zaprezentował Konsul Generalny RP w Łucku Krzysztof Sawicki. Członkowie Europejskiej Rodziny Szkół imienia Juliusza Słowackiego przedstawili montaż «Kawiarnia Literacka», w czasie której złożyli życzenia Juliuszowi Słowackiemu z okazji jego urodzin (poetę zagrał jeden z młodych aktorów), a także poczęstowali gości pysznym tortem przywiezionym z Polski.


Prezentacje książek, okrągłe stoły, spotkania literackie i artystyczne, wystawy trwające przez trzy dni w Krzemieńcu świadczą o wielkiej potrzebie i konieczności dialogu polsko-ukraińskiego na wszystkich poziomach: politycznym, historycznym, kulturalnym i międzyludzkim.

 

Wiktor JARUCZYK

dialog_kultur_2...
dialog_kultur_2...
dialog_kultur_2...
dialog_kultur_2...
dialog_kultur_2...
dialog_kultur_2...
dialog_kultur_2...

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1