Artykuły
  • Register

Bak instrukcja 1

Przedstawiamy Państwu instrukcję, którą Leopold Adamcio przekazał Stanisławowi Bąkowi – przewodniczącemu polskiego podziemia antysowieckiego na Ziemi Zdołbunowskiej. Została ona znaleziona wśród rzeczy osobistych podczas aresztowania ostatniego. Obecnie jest przechowywana w dokumentacji dotyczącej sprawy Stanisława Bąka w Archiwum SBU w Obwodzie Rówieńskim.

 

 

 

Instrukcja nauczyciela
Jest obowiązkiem nie przerywać w czasie wakacyjnym kontaktu między nauczycielami, przeciwnie należy utrzymać i pogłębić łączność celem prowadzenia w okresie wakacji zorganizowanej pracy wychowawczej wśród młodzieży, przemyślenia środków oddziałania w duchu polskim na młodzież w zmienionych warunkach szkolnych przyszłego roku szkolnego, zapobieżenia rozbiciu zorganizowanej działalności nauczycielstwa przez spodziewane przenoszenie i wywiezienie nauczycieli.

 


Samopomoc koleżeńska
Jest obowiązkiem zorganizować i utrzymać łączność korespondencyjną z wywiezionymi na wschód i wysiedlonymi kolegami, pomagać im z załatwieniu ich spraw rodzinnych i miejscowych, informować o stanie spraw polskich w kraju i sytuacji międzynarodowej, podtrzymywać na duchu i krzepić – wskazywać, że ich pierwszą powinnością jest organizować wychowanie i opiekę nad wywiezioną młodzieżą w każdym skupieniu wywiezionych Polaków bez względu na najtrudniejsze warunki życia i ułatwiać nawiązanie kontaktu między sąsiadującymi grupami wywiezionych. Dla wysiedlonych jest obowiązek nawiązania kontaktu z miejscową grupą nauczycielską.


Okres wakacyjny należy poświęcić nawiązaniu szerszego kontaktu z rodzicami uczniów i uświadamiać obowiązek skierowania młodzieży wyłącznie do szkół polskich, gdzie szkoła z językiem polskim nie ma być otwarta, należy domagać się i podkreślać żądanie tworzenia równoległych klas z polskim językiem nauczania.


W kontakcie z rodzicami wyjaśniać większą niż dawniej odpowiedzialność domu za skuteczność wpływu żydowskiego, wyjaśniać zasady wychowania i środki przeciwdziałania demoralizacji, dobierać ludzi, przygotowywać domowe nauczanie religii, języka polskiego i historii.


Pomoc moralna rodzicom w ich trudnościach życiowych jest obowiązkiem, pomoc w zorganizowaniu wakacji dla grup młodzieży skupionych około nauczyciela w miejscowości i interesowanie się innymi wakacyjnymi [nieczytelny zapis]:


1) Utrzymywać żywy kontakt osobisty, tworzyć opinię trwania na swym posterunku narodowym koniecznego nieugiętego stania przy polskości, honorze, jako przy drogowskazie postępowania.


2) Przeciwdziałać szerzeniu się wśród młodych nałogu palenia papierosów, picia wódki, gry w karty i zupełnego nieróbstwa, gdyż rozkazem narodowym jest oddanie wszystkich najlepszych sił ciała i ducha dla Polski.


3) Z powodu zdekompletowania bibliotek organizować dostęp lektury do młodzieży z bibliotek prywatnych.


4) Kierować młodzież do sportu (pozaklubowego) jako środka zdrowego wyżycia się i dogodnego sposobu kontaktowania się.


5) Podkreślać obowiązek względem przyszłości narodu zdobywania wszelkiej fachowej wiedzy, zwłaszcza praktycznej znajomości języków obcych.


Pomoc w organizowaniu wszelkich ośrodków młodzieżowych: samopomoc, samokształcenie, specjalizacja [nieczytelny zapis].


Wzięto przy osobistej rewizji u mnie
Bąk Stanisław
13.VI.40 r.

bak_instrukcja_...
bak_instrukcja_...
bak_instrukcja_...
bak_instrukcja_...

 

 

CZYTAJ TAKŻE:

 

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: POLSKIE ANTYSOWIECKIE PODZIEMIE. CZĘŚĆ 1

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: POLSKIE ANTYSOWIECKIE PODZIEMIE. CZĘŚĆ 2

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: STANISŁAW ZIĘTARA

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: WITOLD ZDZISŁAW LAZUREK

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: EUGENIUSZ MIASKOWSKI

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: LEON KOWAL

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: JANINA SUŁKOWSKA

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: ANTONI HERMASZEWSKI

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: TERESA TRAUTMAN

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: JAN KORNAFEL

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: JADWIGA TRAUTMAN

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: BRONISŁAW SZEWCZYK

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: BRONISŁAW RUMEL

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: HENRYK SOKOŁOWSKI

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: STANISŁAW BĄK