Artykuły
  • Register

pragnennia Europy recenzija

Książka pod tytułem «Pragnienie Europy» poświęcona jest twórczości neoklasyków kijowskich. To bardzo ważne dla historii literatury ukraińskiej opracowanie ukazało się w Lublinie.

 

Autorką monografii «Pragnienie Europy. Twórczość neoklasyków kijowskich», opublikowanej w wydawnictwie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), jest znana w Polsce badaczka twórczości Józefa Łobodowskiego i profesor UMCS Ludmiła Siryk.


Pojawienie się opracowania poprzedziła wieloletnia tytaniczna poszukiwawcza i analityczna praca autorki. Struktura i treść rozdziałów świadczą o zasadniczości i dogłębności badań, ponieważ obejmują one naukowo-teoretyczne, historyczno-literackie i przekładoznawcze aspekty dziedzictwa ukraińskich neoklasyków. Ponadto sama twórczość neoklasyków jest zjawiskiem głęboko intelektualnym i różnorodnym, więc nie każdy naukowiec podejmie się dokonania jego analizy.


Jest to pierwsza nie tylko w Polsce, ale także na Ukrainie praca, która oferuje holistyczne podejście do twórczości piątki ukraińskich artystów w kontekście historyczno-kulturowym oraz w świetle ich europejskich intencji. Koncepcja dorobku Maksyma Rylskiego, Mychajła Draj-Chmary, Pawła Fyłypowycza, Mykoły Zerowa i Jurija Klena prezentowana przez autorkę, okazała się niezwykle aktualna, ponieważ pojęcie europejskości ukraińskich tradycji kulturowych i europejskich aspiracji narodu ukraińskiego, dziś w świetle wydarzeń z ostatnich dwóch lat, ma także ważne społeczno-polityczne znaczenie.


Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla naukowców, lingwistów, nauczycieli, studentów. W pierwszej części autorka analizuje fenomen ukraińskiego neoklasycyzmu w kontekście zjawisk historii kultury światowej i ukraińskiej. Druga część jest poświęcona naukowym i krytycznym pracom twórców, realizujących przede wszystkim ich podstawowe zasady estetyczne i kulturalne, a także odkrywających ich twórcze intencje. W rozdziale trzecim omówiona została poetycka twórczość neoklasyków kijowskich, ich artystyczna wizja świata. Zostały także przedstawione kluczowe momenty ich twórczości, jej aksjologiczny sens, symbolika i wizje mitologiczne. Czwarty rozdział książki ukazuje bogactwo i różnorodność relacji międzykulturowych neoklasyków ukraińskich, które realizują się w twórczości translatorskiej, krytycznych i przekładoznawczych poszukiwaniach.


Mimo iż monografia Ludmiły Siryk «Pragnienie Europy. Twórczość neoklasyków kijowskich» oferuje dogłębne profesjonalne filologiczne zrozumienie dziedzictwa neoklasyków ukraińskich, może ona być interesująca dla każdego, kto lubi poważną intelektualną literaturę i szanuje twórczość ukraińską. Praca zasługuje na przetłumaczenie na inne języki (w tym na polski dla polskojęzycznych czytelników) i ponowne wydrukowanie na Ukrainie.

 

Switłana KRAWCZENKO