Artykuły
  • Register

listening-executive

Zaburzenia słuchu i mowy są problemem nie tylko dla osób, które na nie cierpią, lecz także dla ich rodzin, krewnych, bliskich i kolegów z pracy.

Ilość tych problemów wzrasta w związku z niekorzystnymi czynnikami ekologicznymi i wytwórczymi, w związku z wirusowymi infekcjami, wysokim stopniem alergizacji społeczeństwa, jego starzeniem się i z zastosowaniem medykamentów, które zawierają substancje ototoksyczne.

Według ostatnich danych statystycznych, w Ukrainie ponad 3mln osób cierpi z powodu różnego rodzaju wad słuchu i mowy, które związane są z chorobami narządów słuchu lub z ich fizjologicznymi zmianami zachodzącymi w procesie starzenia.

We współczesnym świecie pomyślnie stosowana jest metoda chirurgicznego leczenia głuchoty, czyli metoda implantu ślimakowego. Metoda ta jest skomplikowana i wymaga dużych umiejętności i doświadczenia otochirurga, który wszczepia urządzenie elektroniczne (implant) w ucho wewnętrzne niesłyszącego dziecka lub dorosłego pacjenta. Wymaga ona także ścisłej współpracy między specjalistami różnych dziedzin medycyny: pediatrów, surdopedagogów, logopedów i psychologów.

Na Oddziale Laryngologii Wołyńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego od 30 lat przeprowadzane są skomplikowane mikrochirurgiczne operacje ucha środkowego. Posiadanie doświadczenia w wykonywaniu takich operacji to podstawa w przeprowadzaniu chirurgicznego etapu w metodzie implantu ślimakowego.

Lekarze z Oddziału Laryngologii dokształcają się na seminariach i konferencjach poświęconych mikrochirurgii ucha, w których uczestniczą ukraińscy otochirurdzy i znani na całym świecie specjaliści: prof. H. Skarżyński (Polska), dr M. Portman (Francja), prof. J. Esser i prof. K. Hoffmann (Niemcy), prof. M. San (Włochy), prof. B. Ars (Belgia). W 2008 r. uczestniczyliśmy w konferencjach i kursach praktycznych na temat metody implantu ślimakowego, które odbywały się w Warszawie w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: The 3rd Global Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast та в 4th Window Approach Workshop. W maju 2009 r. byliśmy uczestnikami 9. Europejskiej Konferencji Implantów Słuchowych u Dzieci (9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation), która odbywała się w Warszawie.

W obwodzie wołyńskim, gdzie liczba ludności wynosi ok. 1mln osób, mieszka około 300 dzieci i 800 dorosłych ze znaczną wadą słuchu, która nie podlega leczeniu medykamentami, nie koryguje jej się również poprzez zastosowanie protezy. W żadnym obwodowym centrum Ukrainy Zachodniej słuchowa implantacja nie jest przeprowadzana. Bardzo ważne jest, aby ta metoda była stosowana na Wołyniu, ponieważ każde dziecko niesłyszące od urodzenia, bez takiej metody rehabilitacji skazane jest na głuchoniemotę.

Podczas XLIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, który odbył się 9-12 czerwca 2010 r. ustaliliśmy warunki naukowej i praktycznej współpracy w dziedzinie leczenia metodą implantacji ślimakowej z Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, a jednocześnie dyrektorem firmy SONO Gabinety Korekcji Słuchu, Jarosławem Dubczyńskim. I tak, na wrzesień 2010 roku zaplanowano przeprowadzenie konferencji Wołyńskiego Naukowo-Praktycznego Stowarzyszenia Lekarzy Otolaryngologów z uczestnictwem fachowców z firmy SONO, która na terytorium Polski jest przedstawicielem światowego producenta implantów Neurelec i posiada wielkie doświadczenie w implantacji ślimakowej na wszystkich jej etapach: ingerencji chirurgicznej, programowania implantu i surdopedagogicznej terapii.

Przeprowadzenie takiej konferencji umożliwi zaczerpnięcie z polskiego doświadczenia w implantacji ślimakowej, jak również pomoże uzgodnić kwestie dotyczące kontynuowania nauki przez wołyńskich specjalistów (otochirurgów, audiologów, surdopedagogów) w wiodących polskich klinikach, co w przyszłości pozwoli na wprowadzenie tej metody leczenia głuchoty na Wołyniu.

 

Oleksandr Szczuruk

Lekarz otolaryngolog Oddziału Laryngologii Wołyńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego