Artykuły
  • Register

фф27 lutego na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie zebrali się eksperci z różnych dziedzin nauki, by wspólnie zastanowić się, jak się potoczą się dalsze losy Ukrainy.

Organizatorami panelu dyskusyjnego byli: Stowarzyszenie Humanicon oraz Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS. Moderator dyskusji zaznaczył, iż spotkanie zostało zwołane w celu odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące przyszłości Wschodniego Sąsiada. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się, między innymi: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, socjolog, dr Mirosław Szumiło, historyk oraz dr Andreji Saweneć, przedstawiciel Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie.

Debata rozpoczęła się od uczczenia symboliczną minutą ciszy ofiar EuroMajdanu. Następnie zostały omówione wyniki badań socjologicznych, przeprowadzonych wśród lubelskich studentów na przełomie stycznia i lutego. 267 respondentom z 43 kierunków studiów i różnych państw (m.in. Polski, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu) zadano następujące pytania: „Czy uważasz, że Ukraińcy zebrani na Majdanie są reprezentantami całego społeczeństwa?”, „Czy Majdan jest kontynuacją Pomarańczowej Rewolucji?”, „Czy wydarzenia na Ukrainie można rozwiązać w sposób pokojowy?”, „W którą stronę pójdzie Ukraina?” oraz „Czy Majdan doprowadzi do zmiany władzy na Ukrainie?”. Odpowiedzi, których kategorie brzmiały „tak”, „nie” lub „nie wiem” były bardzo zróżnicowane, szczególnie wśród różnych grup etnicznych i studentów różnych kierunków. Ze względu na termin przeprowadzenia ankiety stwierdzono, iż obecnie jej wyniki są nieaktualne.

Następna część spotkania była przeznaczona dla zaproszonych ekspertów, którzy odpowiadając na zadane pytania, przedstawiali swoje opinie dotyczące Majdanu, jego genezy oraz kwestii społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości narodowej na Ukrainie. Rozmówcy doszli do następujących wniosków: Majdan nie był ruchem społecznym, lecz rodzajem mobilizacji społecznej; istotne, by na Ukrainie wyłoniły się nowe elity: polityczne, kulturalne, intelektualne, społeczne czy gospodarcze; trudno wyobrazić sobie nowe władze państwowe, które nie są oligarchami lub nie mają z nimi nic wspólnego; Ukraina może dać Europie tanią siłę roboczą, rynek zbytu, rozwój rolnictwa oraz atrakcje turystyczne, podobnie jak inne państwa UE; Polacy popierali Majdan, szczególnie w celu odepchnięcia Ukrainy od Rosji, ale obawiają się dojścia do głosu banderowców. Po panelu eksperckim przyszedł czas na zadawanie pytań, co przerodziło się w zażartą dyskusję, pełną sprzecznych poglądów i wymianę zdań. Wypowiadali się pracownicy naukowi, specjaliści, studenci oraz, zebrani licznie, Ukraińcy.

Agnieszka BĄDER

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1