Artykuły
  • Register

61352 1Nowym ordynariuszem diecezji łuckiej został Witalij Skomarowski, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Biskup Witalij Skomarowski w zarządzaniu diecezją łucką zastąpił biskupa Stanisława Szyrokoradiuka, który w lipcu 2012 roku został nominowany na administratora tej diecezji. Biskup Stanisław Szyrokoradiuk obecnie pełni obowiązki ordynariusza diecezji charkowsko-zaporożskiej.

Witalij Skomarowski urodził się 30 grudnia 1963 r. w miasteczku Berdyczów Obwodu Żytomierskiego. 27 maja 1990 roku w Rydze został wyświęcony na kapłana. W latach 1990-1991 pełnił obowiązki wikariusza parafii św. Barbary w Berdyczowie. W latach 1991-1995 był proboszczem parafii w Sumach. W latach 1995-2000 sprawował obowiązki kanclerza Kurii Diecezjalnej w Żytomierzu i proboszcza Katedry Żytomierskiej. W latach 2000-2002  piastował funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Worzelu. Od 2002 do 2012 roku był rektorem tego seminarium.

7 kwietnia 2003 roku papież Jan Paweł II nominował ks. Witalija Skomarowskiego na biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej, a 7 czerwca 2003 roku metropolita lwowski, kardynał Marian Jaworski w Żytomierzu konsekrował ks. Witalija na biskupa. Od 2011 roku biskup Witalij Skomarowski pełnił obowiązki biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej.

www.credo-ua.org

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1