Artykuły
  • Register

Pod koniec listopada na Ukrainie odbyły się obrady jurorów dwóch nagród literackich. Wśród tegorocznych laureatów są pisarze z Wołynia.

Laureatami Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Mykoły Hohola (do 2008 roku – nagroda “Triumf”) zostali wołyńscy pisarze Petro Kraluk – za książki „Remake” i „Reanimacja” oraz Aleksander Kłymenko – za książkę „Supraphon”. Nagroda „Triumf” została ustanowiona  w 1998 roku przez Czernihowski media-klub przy wsparciu Związku Pisarzy Ukrainy i międzynarodowych organizacji społecznych. Spośród pisarzy wołyńskich dotychczas nagrodą tą zostali uhonorowani  Nata Granycz, Petro Korobczuk, Wasyl Słapczuk, Mykoła Martyniuk, Igor Pawluk i inni. Decyzja o zmianie nazwy tej nagrody została podjęta w listopadzie 2008 roku.

Wśród laureatów Międzynarodowej nagrody literackiej imienia Hryhoria Skoworody “Ogród pieśni nabożnych” za rok 2009 jest Iwan Korsak. Pisarz został wyróżniony za książki historyczno-biograficzne „Hetmanycz Orłyk”, „Imiona twoje, Ukraino”, „Tajemnica świętego Arsenia”, „Cicha prawda Modesta Lewickiego”, „Kapelan armii URL”. Ta nagroda została ustanowiona w 2005 roku przez Wołyńskie Towarzystwo “Switiaz” oraz Czernihowskie Centrum Intelektualne. W zeszłym roku tę nagrodę dostał wołyński pisarz Josyp Struciuk. Oprócz tego na czele jury tej nagrody stoi wołyński pisarz, laureat Narodowej Nagrody Ukrainy im. Tarasa Szewczenki Wasyl Słapczuk.

Natalia DENYSIUK