Artykuły
  • Register

102

Tak wymowne motto jest dewizą i myślą przewodnią książki „Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1917 – 1920”, prezentacja ktόrej odbyła się 18 grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Naukowej Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki.

Książka dedykowana była pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego Pierwszego Marszałka Polski Juzefa Piłsudskiego i Żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Głόwnego Atamana Semena Petlury, ktόrzy walcząc mężnie z nawalą bolszewicką w 1920 r. w obronie suwerenności i tożsamości obu narodόw polegli śmiercią żołnierską na Polu Chwały.

W książce zostały podane materiały popularno-naukowej konferencji na temat „Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1917 – 1920”, ktόra została zorganizowana w Łucku 14 listopada 2008 roku przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenie Kultury Polskiej na Wołyniu im.Ewy Felińskiej. W konferencji otwartej przez Konsula Generalnego RP w Łucku Tomasza Janika wzięły udział historycy polskie i ukraińskie, pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki, przedstawiciele różnych organizacji Wołynia.
MW