Artykuły
  • Register

2

Przez wiele lat Rejonowa Administracja miasteczka Iwanicze utrzymuje przyjazne stosunki z Gminą Mircze w Polsce. Jej przedstawiciele przyjeżdżają do nas na święta państwowe a także zapraszają do siebie w gości mieszkańców Iwanicz. Za każdym razem uzgadniane są nowe formy współpracy na rzecz obu stron

W ubiegłym tygodniu w Iwoniczach gościł Zastępca Wójta Gminy Mircze Stanisław Jędruszyna. Spotkał się on z Przewodniczącym Administracji Rejonowej m. Iwanicze O. Szymonowiczem i Dyrektorem Rejonowego Centrum Zatrudnienia G. Tatojanem. Strony podpisały umowę o współpracy, która przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia i stworzenia odpowiednich warunków do sprawnego przekazywania informacji na temat zatrudnienia ludności oraz poprawy sytuacji na przygranicznym rynku pracy. Umowa przewiduje również wymianę doświadczeń w dziedzinie zatrudnienia, współpracę z pracodawcami i organizację wspólnych seminariów, okrągłych stołów i konferencji naukowych.

1

Podczas spotkania omawiano rozwój agroturystyki, w tym tworzenie ciekawych tras pieszych, rowerowych i konnych.
MW
FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1