Artykuły
  • Register

Stowarzyszenie Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej wraz z Muzeum Wsi Radomskiej, Konsulatem Generalnym RP w Łucku  oraz innymi partnerami projektu zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym pod tytułem „Wizerunek Fryderyka Chopina i braci Kolbergów”.

Konkurs skierowany jest do utalentowanej plastycznie młodzieży z Wołynia i Rówieńszczyzny.  Technika prac – dowolna ( np. grafika, rysunek, obraz olejny, kolaż czy grafika komputerowa). Tematyka prac powinna dotyczyć wizerunku Fryderyka Chopina lub przedstawienia wybranych  wydarzeń z życia kompozytora oraz miejsc z nim związanych, wizerunku braci Kolbergów albo też przedstawienia wzajemnych związków braci Kolbergów i rodziny Chopinów.

Wybrane prace zostaną po wstępnej selekcji przesłane do Polski, gdzie dokonana będzie ostateczna ocena jury. Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne a ich dzieła zostaną wydrukowane w specjalnym katalogu.

Ze szczegółowym regulaminem konkursu można zapoznać się na stronach internetowych Monitora Wołyńskiego www.monitr-press.com i Konsulatu Generalnego RP w Łucku www.luckkg.polemb.net oraz w siedzibie Stowarzyszenia  Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej - tel./fax.: (0332)725499

 

Prace można przesyłać lub składać osobiście do siedziby Stowarzyszenia  Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej, przy ul. Kryłowa 5/7, 43025 Łuck, wraz z wypełnionym drukiem zgłoszenia (tytuł pracy, imię i nazwisko autora/autorów, dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,  ewentualnie nazwisko opiekuna).

Termin dostarczenia prac - do 22 kwietnia 2010.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie !

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1