Artykuły
  • Register

Flag_of_NATO

Bez wątpienia, losy Ukrainy wpływają na pozycję Polski w Europie. Teza Zbigniewa Brzezińskiego, że niepodległa Ukraina jest gwarancją niepodległości Polski, może stanowić swoistą odpowiedź na pytanie o popieraniu przez Polskę transformacji Ukrainy w przestrzeni bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziś Polska i Ukraina są wolnymi i niepodległymi państwami, zdolnymi do dialogu o tym, co dzieli i łączy, o wspólnych dziejach, perspektywach rozwoju i wzajemnego wsparcia w systemie bezpieczeństwa.

Z perspektywy czasu można powiedzieć, że upadek I Rzeczypospolitej rozpoczął się od niezdolności państwa szlacheckiego do uznania, iż jest Rzeczpospolitą trojga, a nie dwojga narodów. Kozacy buntujący się przeciwko swojemu statusowi w Rzeczypospolitej szlacheckiej zwrócili się w stronę Moskwy. Katarzyna II Wielka pozostaje dla obu narodów symbolem utraty niepodległości, braku swobody i likwidacji własnej narodowej tożsamości. To, co działo się w wieku XVII, od ugody perejasławskiej w 1654 r. będącej aktem przyłączenia Ukrainy do Rosji po unię hadziacką, stało się ponownie w roku 1920. Połączenie polsko-ukraińskich sił wojskowych zaowocowało niedopuszczeniem i wstrzymaniem dalszego infekowania krajów europejskich komunistyczną ideologią. Skłócone i niezdolne do zgodnego działania elity ukraińskie i bierność społeczeństwa doprowadziły do obalenia przez bolszewików niepodległego państwa ukraińskiego. W obu wypadkach miało to tragiczne konsekwencje zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski.

W latach międzywojennych dzięki posiadaniu Ukrainy ZSRR mógł prowadzić nieustanną działalność dywersyjną przeciwko Polsce i Rumunii a w końcu razem z Hitlerem ruszyć na podbój Europy.

Od 14 maja 1955 i do 1 lipca 1991 Ukraina, jak i Polska była jednym z ważnych ogniw w systemie bezpieczeństwa Układu Warszawskiego. W odróżnieniu od Polski, Ukraina po uzyskaniu pełnej suwerenności nie dokonała szybkiej transformacji w sferze bezpieczeństwa. Większość Polaków i wszystkie ugrupowania polityczne zgadzały się na wejście Polski do NATO. Natomiast Ukraina nie przeprowadziła fundamentalnej zmiany politycznej, reformy wojska, policji i służb specjalnych. Promocja idei sojuszu północno-atlantyckiego w Ukrainie jest realizowana anemicznie i bez kreatywności. Dlatego decyzja zmiany kursu w systemie bezpieczeństwa jest ciągle związana z kompromisem politycznie-społecznym.

Jak wynika z sondaży, zwłaszcza we wschodnich - rosyjskojęzycznych i rusofilskich - rejonach kraju większa część ludności Ukrainy mentalnie przywiązana jest do ideologii „Zimnej Wojny”, sprzeciwia się wstąpieniu do NATO. Rosja często powołuje się na społeczną dezaprobatę wobec takiej perspektywy zapominając, że to nie ona, ale NATO będzie podejmować decyzje w sprawie przyjęcia Ukrainy do sojuszu.

Sytuacja z lat 1917 -1920 powtarza się współcześnie. Obywatelie Ukrainy coraz częściej  dochodzą do przekonania, że wybór zachodni jest wyborem historycznie uzasadnionym, dającym szanse na lepszą przyszłość. Przyłączenie Ukrainy do europejskiego systemu bezpieczeństwa jest czarnym snem współczesnych imperialistów w Moskwie. Rosyjscy politolodzy i politycy nieustannie twierdzą, iż Rosja nigdy nie zrezygnuje z wpływów na Ukrainie, a flota rosyjska pozostanie na Krymie przez najbliższe sto lat. Dla Zachodu, pozostawienie Ukrainy samej sobie i dogadanie się z Rosją byłoby polityką samobójczą.

Wydaje się, że w polskiej polityce zagranicznej wobec Ukrainy trzeba nastawić się na koncepcję długiego marszu. Wykorzystując Partnerstwo Wschodnie, Polska powinna wciągać do współpracy z Ukrainą jak najwięcej państw europejskich, budować współpracę z lokalnymi strukturami i samorządami. Nie inwestować w zdemoralizowaną i skorumpowaną klasę polityczną, ale aktywniej wspierać pozarządowe struktury społeczne i organizacje polonijne, które będą propagatorami idei bezpieczeństwa europejskiego i swoistym pomostem Ukrainy na zachód. Należy zawsze pamiętać, że ostatecznie los kraju zależy od ukraińskiego narodu, a nie od prezydentów, polityków czy oligarchów.

Walenty DOBOSZ
FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1