Artykuły
  • Register

109

Który kierunek studiów jest najlepszy? Na pewno ten, który zagwarantuje w przyszłości dobrą pracę. Właśnie takimi mogą stać się kierunki i specjalności, które obecnie pojawiają się na uczelniach wyższych. Nowe i oryginalne są odpowiedzią uczelni na potrzeby współczesnego rynku. O tym, że czas nie stoi w miejscu, pamiętają i we Wrocławiu. Podczas tegorocznej kampanii rekrutacyjnej miejscowe wyższe uczelnie zaproponują przyszłym studentom sporo nowych ciekawych kierunków.

TAKIE TRUDNO ZNALEŹĆ W CAŁEJ POLSCE

 

Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta, które specjalizuje się w sprawach współczesnej polityki europejskiej, w tym roku otwiera kierunek europejska dyplomacja. Zdaniem pracowników uniwersytetu głównym plusem jest jego międzydyscyplinarny charakter. Student zdobędzie wiedzę z różnych zakresów – od elementów prawa, przez nauki polityczne, społeczne, ekonomiczne do kompetencji lingwistycznych. Wspólnym mianownikiem tego wszystkiego będzie oczywiście dyplomacja. Absolwenci elitarnego kierunku będą mogli pracować w zagranicznych służbach, instytucjach międzynarodowych, strukturach UE na różnym poziomie, a także związanych z kulturą ośrodkach i organizacjach, które zajmują się konsultingiem w sprawach polityki międzynarodowej. Przyszłym europejskim dyplomatom stawiane są odpowiednie wymagania: wiedza z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, aktualnych procesów społecznych i politycznych, historii Europy, warunki jej integracji, zasady funkcjonowania UE itd. Przyszła praca będzie wymagała również dobrej wiedzy z zakresu etykiety, otwartości w kontakcie z ludźmi, zwłaszcza przedstawicielami innych kultur, gotowości do pracy za granicą - mówią na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jeszcze jeden kierunek startuje w 2010 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Bioinformatyka na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt – specjalnie dla tych, kto interesuje się biologią (zwłaszcza genetyką) i informatyką, a także lubi chemię, fizykę i matematykę. Specjaliści z bioinformatyki będą mogli stosować swoją wiedzę w instytucjach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy  pomocy bioinformatycznych instrumentów, na przykład w firmach farmaceutycznych, laboratoriach badawczych, jednostkach naukowych placówek klinicznych, ośrodkach oceny genetycznej roślin i zwierząt. «Zaprogramuj swoją przyszłość!» - proponują na Uniwersytecie Przyrodniczym. Więcej dowiedzieć się można na stronie poświęconej temu kierunkowi: http://www.bioinformatyka.up.wroc.pl/.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu też są przekonani, że przyszłość w programowaniu. Przeprowadziwszy w latach 2004-2008 badania kierunków oraz potrzeb pracodawców ze sfery biznesu, z którymi współpracuje uniwersytet, władze uczelni zdecydowały o otwarciu pierwszego w Polsce kierunku – informatyka w biznesie. Jak objaśniają na uczelni, jest to odpowiedź przede wszystkim na zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu współczesnych technologii informacyjno-komunikatywnych w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Edukacja zorientowana jest na najnowsze formy: indywidualne nauczanie, mobilność studentów, e-learning, a specjalnie dla cudzoziemców przewidziana jest oferta w języku angielskim. Szczegóły – na stronie kierunku: http://ib.ue.wroc.pl/.

Nowy kierunek żegluga śródlądowa na Dolnośląskiej Szkole Wyższej wymieniany jest jako jeden z pierwszych w kraju. Studia z nawigacji obecnie odbywają się na trzech akademiach morskich w Polsce, ale dają one specjalizację tylko w nawigacji morskiej, podczas gdy dynamiczny rozwój w Europie transportu wodnego na śródlądowych drogach wodnych wymaga nowych podejść. Studentów będą nauczali najlepsi polscy fachowcy w oparciu o bazę uczelni oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

ZARZĄDZANIE, TURYSTYKA I TROCHĘ EGZOTYKI

 

Dynamiczny rozwój produkcji rolniczej potrzebuje fachowców nie tylko z wiedzą o rolnictwie, ale też z umiejętnościami administracyjnymi. Właśnie dlatego na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pojawia się nowy kierunek – zarządzanie i inżynieria produkcji. Dzięki wsparciu UE obiecują tu bezpłatne dydaktyczne materiały i ciekawe praktyki. Inżynierski program (3,5 lata) łączy dwie specjalności – zarządzanie i organizacja produkcji rolniczej, a także inżynieria produkcji rolniczej. Studenci będą zdobywali umiejętności techniczne, wiedzę z zakresu ochrony środowiska, gospodarki, marketingu, projektowania inżynierskiego i zarządzania jakością. Więcej: www.zip.up.wroc.pl.

Zarządzanie w kulturze będą studiowali z 2010 roku na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Absolwenci będą mogli zrealizować siebie w jakości organizatora imprez kulturalnych, w sferze turystyki kulturalnej, edukacji itd. Uczelnia w tym roku poszerzyła również propozycję dla przyszłych dziennikarzy i proponuje studia dziennikarstwo wydarzeń artystycznych, a także specjalność korespondent zagraniczny i wojskowy. Ci, którzy interesują się profesjonalnym przeprowadzeniem szkoleń, kursów doskonalenia umiejętności artystycznych, wykładów muzealnych, wystaw i ekspozycji będą mogli studiować na kierunku animacja kultury i edukacja muzealna (w języku polskim i angielskim).

W ślad za Uniwersytetem Wrocławskim, na którym w zeszłym roku startował kierunek indologia, kierunek kultura Indii i Tybetu w tym roku został otwarty na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Ciekawym jest fakt, że zajęcia będą prowadzili nie tylko fachowcy w branży, ale też znani podróżnicy, a także eksperci zagraniczni.

Nie tylko specjalistów z turystyki, ale też znawców turystyki aktywnej będą kształcić na Wyższej Szkole Bankowej. Obiecują, że po zakończeniu studiów student będzie mógł założyć i prowadzić własną firmę turystyczną, zorientowaną na organizację aktywnego odpoczynku.

O rozszerzeniu oferty edukacyjnej zadbali również na Wyższej Szkole Zarządzania «Edukacja». Teraz tu można studiować pedagogikę, filologię angielską, turystykę i rekreację.

Nowe specjalności, ale w języku angielskim, otworzą na Politechnice Wrocławskiej. Na uczelni objaśniają, że jest to związane z tym, że zajęcia w języku angielskim cieszą się wielkim zainteresowaniem studentów, ponieważ dają one więcej szans na znalezienie dobrej pracy.

Julia WAKUŁA, projekt “Teraz Wrocław”

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1