Artykuły
  • Register

100_0470

24 czerwca na Wołyńskim Państwowym Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki odbyło się spotkanie grupy wykładowców — tłumaczy z Petrom Żytarem, autorem idei nowej ukraińskiej edycji albumu „Z ukraińskiej starożytności”. Pół roku temu, z jego inicjatywy,a także dzięki wsparciu rektora uniwersytetu, wykładowcy razem ze studentami w czasie wolnym od zajęć dokonali przekładu starodruku z 1900 r. na język angielski, niemiecki i polski.

Edycja ta jest próbą przywrócenia współczesnemu pokoleniu prawdziwej perełki starodruku z końca XIX wieku. Zawiera on badanie historii Siczy D. I. Jawornickiego w języku rosyjskim i tłumaczenie na współczesny język ukraiński, a przede wszystkim reprodukcje obrazów artystów różnych okresów, którzy przedstawiali kozactwo, jak na przykład: S. Antonowicza, M. Samokysza, M. Holomeniuka, J. Kossaka, J. Matejki, I. Riepina і innych. Książka została wydana nakładem 3000 egzemplarzy w formacie 64x90, a już wkrótce ukażą się wydania w wymienionych językach obcych, w tym w języku polskim.

 

H. KARASCZUK, O. ROGOZA