Artykuły
  • Register

21 lutego, z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, w Łucku odbyła się impreza kulturalno-artystyczna wspierana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Ambasadę Republiki Czeskiej w Ukrainie, Konsulat Generalny Republiki Czeskiej we Lwowie oraz Stowarzyszenie Czechów „Matice Wołyńska”. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali też koncert.

W przedsięwzięciu wzięli udział Konsul Generalny Republiki Czeskiej we Lwowie Dawid Pawlita wraz z małżonką Martiną Pawlitową-Muchową, Zastępca Mera Łucka -Anatolij Parchomiuk, Przewodniczący Rady Obwodowej Andrij - Kyryczuk, Przewodniczący Wydziału  ds. Mniejszości Narodowych Aleksander Krawczuk.

Spotkanie rozpoczęło się dość symbolicznie – modlitwą w wykonaniu Ludmiły Babaczyk. Następnie zebrani obejrzeli film o życiu czeskiej społeczności w Łucku i o czeskiej szkole, która jest ośrodkiem życia lokalnej społeczności czeskiej. Właśnie tutaj dzieci uczą się języka czeskiego i gramatyki, działają studia muzyki, tańca i śpiewu, odbywają się imprezy i święta dla dzieci.

548

Wielkie zainteresowanie wywołała wzmianka historyczna o osadnictwie Czechów na Wołyniu, wywodzącym się z XV wieku. Opowiedziała o tym Switłana Szulga, doktor historii, docent  katedry  historii na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki.

Dzieci ze Stowarzyszenia wykonały piosenki w języku czeskim, opowiedziały o podstawach gramatyki czeskiej, przeprowadziły wyimaginowaną wycieczkę do Pragi.

Obecni mieli przyjemność wysłuchać prawdziwej opery w emocjonalnym wykonaniu sióstr Tetiany i Ludmiły Babaczyk. Kolejnym etapem był występ zespołu tanecznego „Niżnist′” pod piosenkę „Lato”, którą wykonała Ania Werezej. W wykonaniu Ani Werezej i Maksyma Juchtowskiego-Szpaka zabrzmiały również dobrze znane czeskie piosenki „Czerwene szateczku kołem se tocz” („Tyż, moja chusteczko, wiruj w taneczku”) i „Szkoda łaski”. Niezapomniane wrażenie wywarł na wszystkich występ zespołu „Wołyńscy Mistrzowie” pod kierownictwem Jurija Kowalczuka. Końcowy akord stanowił występ Franciszki Hofmanowej i wiersz recytowany przez Ołenę Bubełę.

553

Prezes Stowarzyszenia Czechów na Wołyniu „Matice Wołyńska” Łarysa Mładanowycz serdecznie podziękowała wszystkim obecnym i zaprosiła do wspólnego zdjęcia wszystkich członków społeczności czeskiej. Poczucie duchowej jedności towarzyszyło wszystkim obecnym w ciągu całej imprezy – zarówno wtedy, kiedy dzieci wykonywały swoje piosenki, jak też kiedy siwe babcie gorliwie śpiewały w widowni.

Taki był Dzień Języka Ojczystego dla społeczności czeskiej – stał się on dniem wspomnień, radości i prawdziwej jedności.

Kateryna PEKNA