Artykuły
  • Register

IMG_9903

8-9 lipca na Wołyniu odbyło się dwudniowe seminarium na temat: „Współpraca transgraniczna między  służbami zatrudnienia i organizacjami pozarządowymi Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy”, które zostało zorganizowane w ramach podprojektu „Transgraniczne targi wiedzy – rola trzeciego sektora i ekonomii społecznej na przygranicznym rynku pracy”.

Realizacja podprojektu rozpoczęła się 2 lutego 2010 roku, kończy się 30 września tego roku. Zakłada on przede wszystkim poszerzenie współpracy transgranicznej pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Polski i Ukrainy, jak i również współpracy pomiędzy urzędami pracy powiatu chełmskiego i rejonu kowelskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z kowelskim rejonowym Urzędem Pracy i zakłada wymianę wiedzy na temat zagranicznego rynku pracy, jak i również ekonomii społecznej, bo wszystkie podmioty, które uczestniczą w tym projekcie, realizują zadania ekonomii społecznej. Ten podprojekt jest częścią projektu głównego, który został złożony do Stowarzyszenia Samorządów w Euroregionie Bug w Chełmie. Finansowany jest z Norweskiego Funduszu Mechanicznego i jest jednym z 16 podprojektów realizowanych na terenie województwa lubelskiego. O tym podczas spotkania polskiej delegacji z przedstawicielami Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej powiedział koordynator podprojektu, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie Daniel Abramowicz.

 

– Proszę powiedzieć, kto uczestniczy w podprojekcie?

Są to organizacje pozarządowe, przedstawiciele publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia, jednostki społeczne, czyli urzędy gminy, jednostki podległe – na przykład Centrum Integracji Społecznej. Pod  czas rekrutacji chętnych było bardzo dużo, co znaczy, że organizacje chcą współpracować nie tylko u nas na terenie miasta czy powiatu chełmskiego. Współpracujemy z Urzędami Pracy z Kowla, Łucka, Lubomla.

Ten projekt został złożony przez Urząd Pracy, który jest nastawiony na walkę z bezrobociem i współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Działalność organizacji pozarządowych wpływa na rynek pracy – zatrudniają ludzi, proponują im różne formy wsparcia.

My chcemy w ramach tego projektu stworzyć tym wszystkim jednostkom płaszczyznę nawiązania współpracy, dlatego też ten projekt polega na tym, że w jego ramach odbywają się wizyty studyjne. Niedawno strona ukraińska była u nas na trzydniowych warsztatach i seminarium. Teraz kolejnym etapem jest to, że nasi przedstawiciele organizacji pozarządowych i służb zatrudnienia przyjechali tutaj w celu pokazania jak pracują na Ukrainie, z jakimi problemami się spotykają, w jaki sposób je rozwiązują.

01_by_lotr

Jakie problemy w dziedzinie zatrudnienia ma Polska, a jakie Ukraina? Czy są inne?

Problemy są te same, tylko że u państwa są inaczej rozwiązywane. Struktura samorządowa jest inaczej skonstruowana w Polsce i na Ukrainie. My jesteśmy jednostką powiatową, która jest wpisana w samorząd. Na Ukrainie wszystkie decyzje podejmowane są odgórnie.

Czy mógłby Pan przedstawić jakieś konkretne działania, które odbyły się już w ramach tego projektu?

Mamy za sobą już kilka działań. Pierwsze działanie odbyło się w marcu – mieliśmy konferencję rozpoczynającą projekt. Kolejne działanie odbyło się na przełomie maja i czerwca – trzydniowe Transgraniczne Targi Wiedzy. To działanie, które odbywa się teraz, jest już trzecie – jest to wizyta studyjna na Ukrainie dla polskich przedstawicieli. Przed nami jest jeszcze wydanie dwujęzycznej publikacji – po polsku i ukraińsku, która będzie zawierała całe podsumowanie tego projektu, jak również pokazania dobrych praktyk w celu rozwiązywania tych problemów, które istnieją po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej. I ostatni taki kończący etap będzie pod koniec września – odbędzie się konferencja, która będzie podsumowywała wszystkie działania.

Czy ten projekt jest związany z tym, że Polska obecnie robi wszystko, żeby legalizować pracę Ukraińców na terenie kraju? Czy jakieś takie problemy rozwiązuje?

Ten projekt – bezpośrednio nie, ale myślę, że pośrednio poprzez współpracę urzędów pracy możemy sprzyjać rozwiązaniu problemu legalizacji pracy.

Czego Pan oczekuje od tego projektu?

Przede wszystkim otwartości na problemy, żebyśmy się nie zamykali ze swoimi problemami w naszych społecznościach. Te problemy dotyczą nas wszystkich. Dzięki tej współpracy można wymienić doświadczenia, przekazać wiedzę i uściślić przyjaźń.

Co widzieliście w Łucku, na Wołyniu?

Byliśmy w urzędach pracy w Lubomlu, Kowlu i w Łucku – ludzie są otwarci, są chętni do nawiązywania współpracy, chcą nauczyć się sposobów pozyskiwania środków, chcą działać. Jesteśmy zaskoczeni także prężnością i chęcią działania lokalnych stowarzyszeń, które odwiedziliśmy.

Rozmawiała Natalia DENYSIUK
FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1