Artykuły
  • Register

57_lodz_klim4uk_by_lotr

Po raz pierwszy w historii podpisana została czterostronna umowa, która przewiduje współpracę między Wołyńską Obwodową Administracją Państwową, Wołyńską Radą Obwodową oraz administracją rządową i władzami samorządowymi województwa łódzkiego.

Umowa została podpisana 26 sierpnia przez Wojewodę Łódzką Jolantę Chełmińską, Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka, PrzewodniczącegoWołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Borysa Klimczuka oraz Przewodniczącego Wołyńskiej Rady Obwodowej Anatolija Hryciuka. W spotkaniu uczestniczyli także Konsul Generalny RP w Łucku Tomasz Janik, Przewodniczący Maniewickiej Rejonowej Administracji Państwowej Mykoła Muroniuk, członkowie polskiej delegacji, harcerze z horągwi łódzkiej, ukraińscy skauci oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej.

Umowa daje formalne podstawy dla rozwoju współpracy w różnych dziedzinach, zwłaszcza w sferze integracji europejskiej, infrastruktury transportowej, rozwoju biznesu, rolnictwa, nauki, techniki, ochrony zdrowia, ekologii, sportu, turystyki oraz ochrony dziedzictwa narodowego i pamięci narodowej we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Podczas uroczystości podpisania Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Borys Klimczuk dostał zaproszenie na ważne imprezy, które wkrótce odbywać się będą w województwie łódzkim – na Jarmark Wojewódzki (3-5 września) oraz na spotkania na temat rozwoju gospodarki i rolnictwa. Natomiast Borys Klimczuk zaprosił polskich biznesmenów na Forum Inwestycyjne, które odbędzie się 9 września w Łucku.

 

Współpraca między województwem łódzkim i obwodem wołyńskim trwa już od 13 lat, czyli od monentu kiedy zaincjowali ją polscy harcerze. Działają oni na rzecz uporządkowania miejsc bitw polskich legionistów i grobów polskich żołnierzy na Wołyniu. W ciągu tego czasu nawiązano wymianę partnerską między szkołami po obu stronach granicy, wymianę kadry nauczycielskiej, zorganizowano integracyjne wyjazdy na kolonie oraz podjęto współpracę z organizacjami młodzieżowymi na Ukrainie.

“Młodzi ludzie tę współpracę zaczęli, a my powinniśmy ją tylko formalizować” – zaznaczył Borys Klimczuk. Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej podziękował również ukraińskim i polskim skautom za współpracę, która ułatwia pracę dyplomatów: “Nam pozostanie tylko włączenie zielonego światła na granicy między Ukrainą i Polską”. Natomiast zdaniem Wojewody Łódzkiej  Jolanty Chełmińskiej tylko po podpisaniu takiej umowy współpracę można nazwać pełną: “Możemy sobie nawzajem pomóc czy skorzystać z umiejętności, które  obie strony umowy posiadają”.

“Długotrwała współpraca stworzyła dobre podstawy dla tej umowy” – uważa Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak. “Podsumowuje ona miniony okres i daje możliwości dla jeszcze większego zaangażowania się na przyszłość, dlatego że dzięki tej umowie my jako samorząd regionalny możemy uruchomić określone środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia”. Włodzimierz Fisiak po raz pierwszy odwiedził ziemię wołyńską i był pod wrażeniem tego, co zobaczył w Kostiuchnówce, gdzie współpracują ukraińscy i polscy skauci, a także wzajemnej życzliwości młodych ludzi oraz umiejętności artystycznych dzieci ukraińskich.

Konsul Generalny RP w Łucku Tomasz Janik zaznaczył, że umowa ma wymiar całościowy, ponieważ podpisują ją zarówno przedstawiciele władzy rządowej, jak i samorządowej. Wymienił on również najważniejsze postacie, którzy przyczyniły się do podpisania umowy.  Przede wszystkim są to skauci z Wołynia i harcerze ze Zgierza. Osobą, która zapewniła finansowanie tej współpracy, był nieżyjący już Andrzej Przewoźnik – Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Pobłogosławił tę sprawę i zapewnił duchowe wsparcie dla młodzieży biskup Marcjan Trofimjak. Negocjacje tej umowy rozpoczęły się rok temu jeszcze z poprzednikiem Borysa Klimczuka na stanowisku Przewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej - Mykołą Romaniukiem. Wspomniane nazwiska to tylko część długiej listy osób, które do tego procesu się aktywnie przyczyniły.

 

Natalia DENYSIUK

P.S.: Podczas wizyty na Wołyniu członkowie delegacji województwa łódzkiego odwiedzili znajdujący się w lesie w pobliżu wsi Kostiuchnówka (rejon maniewicki) obóz polskich harcerzy, złożyli kwiaty na grobach polskich żołnierzy oraz odwiedzili siedzibę Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej.

{gallery}02.09.2010/lodz{/gallery}
FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1