Artykuły
  • Register

89610949

24 października 2010 roku w łuckim zamku odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej słynnemu hetmanowi ukraińskiemu Iwanowi Wyhowskiemu. Tablica została zainstalowana na ścianie Muzeum Sztuk Pięknych znajdującego się na miejscu, w którym stała kiedyś Kancelaria Starostwa i w której przez pewien czas pracował Iwan Wyhowski.

Uczczenie pamięci wybitnego hetmana rozpoczęła Msza Święta w Cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, potem wszyscy chętni poszli na uroczystości do zamku. Tablica została uroczyście odsłonięta pod dźwięk strzału z kozackiego działa. Następnie tablicę poświęcili przedstawiciele duchowieństwa. Każdy, kto przyczynił się do powstania pamiętnego znaku, wygłosił słowa powitania i uczcił pamięć hetmana złożywszy kwiaty pod tablicą.

W tym wydarzeniu uczestniczyli burmistrz Łuckas Bogdan Szyba, przedstawiciele Wołyńskiego Kozackiego Strzeleckiego Bractwa, Konsul Generalny RP w Łucku Tomasz Janik, dyrektor Muzeum Sztuk Pięknych Zoja Nawrocka, przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego i rzymskokatolickiego, historycy i mieszkańcy miasta.

Przemawiając do uczestników tej akcji Zoja Nawrocka opowiedziała krótką historię powstania tablicy podkreślając, że tę sprawę trzeba było już dawno skończyć. Przypomnijmy, że projekt tablicy został zainstalowany na ścianie muzeum jeszcze w kwietniu tego roku (patrz «Monitor Wołyński» nr 8 od 29 kwietnia 2010 roku). Dyrektor muzeum powiedziała także, że od tego momentu przewodnicy będą zaczynać wycieczkę po muzeum właśnie od przedstawienia tablicy pamiątkowej i opowieści o hetmanie i jego życiu w Łucku

12730056

Autor tablicy, znany łucki malarz Mykoła Kumanowski powiedział, że inicjatorzy pomysłu długo omawiali to, jak ona powinna wyglądać, ale w końcu wyszło świetne dzieło, które pokazuje wszystkie charakterystyczne cechy zewnętrzne Wyhowskiego. Na wykonanej z metalu tablicy przedstawiono portret Iwana Wyhowskiego z buławą. Obok portretu podane są główne daty związane z życiem i działalnością hetmana, a pod nimi widnieją się okrągłe pieczątki z herbami fundatorów. Mykoła Kumanowski zaznaczył, że podobną tablicę planują zainstalować we Lwowie, ponieważ Iwan Wyhowski był członkiem nie tylko Łuckiego Bractwa, ale też Lwowskiego.

Hetman Iwan Wyhowski był znaną postacią nie tylko w historii Ukrainy, ale i w historii Polski. Obecny na uroczystości Konsul Generalny RP w Łucku Tomasz Janik zaznaczył: «Bardzo symbolicznym jest to, że o tej porze w obecności kozaków, przedstawicieli najwyższego duchowieństwa oraz władz miejscowych odsłaniamy tę tablicę, poświęconą wybitnemu działaczowi ukraińskiego narodu hetmanowi Iwanowi Wyhowskiemu. Myślę, że dziś zebraliśmy się tu razem jako spadkobiercy politycznego testamentu Iwana Wyhowskiego i razem będziemy pracować dla lepszej wspólnej przyszłości».

Oksana CYMBALUK

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1