Artykuły
  • Register

levitan70 lat temu miała miejsce pierwsza audycja radiowa na Wołyniu

Wołyńska Obwodowa Kampania Państwowa Radia i Telewizji obchodzi swój 70-letni jubileusz. Początki dziejów naszych regionalnych mediów sięgają odległego 1940 roku, kiedy po raz pierwszy zostały nadane poprzez fale radiowe dwa słowa: „Mówi Łuck”. Mimo tego, że pierwsze programy radiowe trwały tylko pół godziny dziennie, ich popularność wzrastała niesamowicie szybko. Zainstalowano głośniki na ulicach. Nadawano wołyńskie programy radiowe w Kowlu i Włodzimierzu Wołyńskim. Lokalna ludność całym sercem polubiła nowy rodzaj dziennikarstwa, o wiele szybszy od prasy, i z niecierpliwością oczekiwała na każde słowo nadawane przez nośniki radiowe. Po wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej w 1941 roku nastąpiła wymuszona przerwa aż do 1944 roku.

W powojennych latach audycje radiowe zostały wznowione, wzrosła liczba miejscowości, gdzie można było „uchwycić” Łuck. Odwilż chruszczowska określiła nową treść lokalnych programów radiowych. Dziennikarze bardziej obiektywnie i swobodnie mogli informować o życiu w regionie swoich słuchaczy. Później Wołyniacy otrzymali również możliwość oglądania lokalnych programów telewizyjnych. W niepodległej Ukrainie powstała stacja popularnego zakresu FM „Radio Łuck”. Nie tak dawno zaczęto również wydawać tygodnik drukowany – „Teleradiogazeta”.

Obecnie zespół Wołyńskiej Obwodowej Kampanii Radia i Telewizji liczy dziesiątki zawodowych dziennikarzy i techników. Przekroczywszy trudną drogę odnowy i rozwoju, nasi miejscowi przedstawiciele mediów nie ulegli kuszącemu uczuciu permisywizmu i nie podjęli działalności według reguł „czarnego PR”. Z ich niełatwej, jednak niezwykle ważnej pracy, czerpią korzyść widzowie telewizji, radiosłuchacze i czytelnicy - informacja jest nadawana zgodnie z prawdą, bezstronnie, wyważenie, w sposób racjonalny i – co najważniejsze – profesjonalnie. Jestem pewien, że każdy, kto przeszedł szkolenie w Wołyńskiej Obwodowej Kampanii Państwowej Radia i Telewizji, nigdy nie zrani ludzkiej duszy, zna bowiem dobrze słynne powiedzenie klasyka Iwana Franka: „jak dużo waży słowo…”. Reporterskie talenty takich wybitnych ukraińskich dziennikarzy, jak Matwij Kozaczuk, Arkadij Fedosiuk, Halina Suchomłyn, Swiatosław Pyrożko, Halina Chariw, Wasyl Fedczuk, Łarysa Wiliszczuk, Maria Andruszko czy Mykoła Gensecki, przydały się i jeszcze niejednokrotnie będą przydatne idei ukraińskiej.

Wołyńska Obwodowa Kampania Państwowa Radia i Telewizji jest obliczem państwa, jego trzeźwego rozsądku, zrównoważonej drogi jego rozwoju na szczeblu lokalnym. Tak więc w czasie obchodów jubileuszowych  życzymy pracownikom mediów, naszym kolegom z warsztatu, kontynuacji mocnych i chlubnych tradycji. Symbioza doświadczenia i młodości, która stale jest utrzymywana w Wołyńskiej Obwodowej Kampanii Państwowej Radia i Telewizji, z pewnością przyniesie dobre owoce. Sto lat!

Wiktor JARUCZYK

Na zdjęciu: Legendarny spiker Jurij Lewitan w gościach u Radia Wołyńskiego