Artykuły
  • Register

Henryk_Sienkiewicz

W gwiazdozbiorze bogatego w talenty piśmiennictwa polskiego Henryk Sienkiewicz bez wątpienia zajmuje jedno z najbardziej honorowych miejsc.  Zasłynął on jako wybitny artysta, a jego dzieła zdobyły uznanie na całym świecie. Powszechnie są znane jego powieści historyczne «Ogniem i mieczem», «Krzyżacy», «Quo Vadis» i inne.

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku w miejscowości Wola Okrzejska, w prowincji radomskiej na Podlasiu, w majątku swojej babci.

Uważa się, że korzenie rodu pisarza od strony ojca wywodzą się z Tatarów. Jego przodkowie zamieszkali na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego za rządów Witolda. W XVIII wieku przyjęli chrześcijaństwo. Wśród członków rodziny pisarza od strony matki, która wywodziła się z dawnej litewskiej szlachty, było wielu wybitnych działaczy wojskowych i religijnych. A Henryk, wbrew tradycjom rodzinnym, jako pierwszy od pięciu pokoleń został pisarzem.

Jako młody chłopiec po ukończeniu gimnazjum, studiował w Warszawskiej Szkole Głównej (obecnie Uniwersytet Warszawski) na wydziałach medycznym i historyczno-filologicznym. Pierwsze utwory pisarza pojawiły się na łamach tygodnika «Przegląd Tygodniowy» w 1869 roku,  w czasie gdy był on jeszcze studentem, Jego pierwszymi próbami w literaturze były artykuły i felietony w gazetach i czasopismach, recenzje teatralne, notatki krytyczne oraz eseje historyczne i literackie.

Pisarz dużo podróżował. W latach 1876-79 odwiedził Stany Zjednoczone Ameryki, przez pewien czas mieszkał w Paryżu, Egipcie, Austrii, Anglii, we Włoszech, w Rumunii, Turcji i Grecji. Był zapalonym myśliwym w 1891 roku odwiedził  Afrykę Południową, gdzie brał udział w safari.

W 1905 roku za zasługi dla literatury światowej oraz powieść «Quo Vadis» pisarz otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.

W Łucku w okresie międzywojennym była ulica nazwana jego imieniem (w 1920 roku imieniem Sienkiewicza została nazwana ulica Romanowska). Obecnie jest to ulica Bogdana Chmielnickiego.

W 1924 roku łucki magistrat sfinansował budowę żelbetowego mostu, który nazwano imieniem króla Kazimierza Wielkiego, na nim zostały zainstalowane 4 popiersia: poety Juliusza Słowackiego, pisarza i malarza Józefa Kraszewskiego, działacza edukacji i nauki Tadeusza Czackiego oraz noblisty Henryka Sienkiewicza. Most stał do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W czasie przebudowy drogi został on rozebrany a rzeźby zaginęły. W latach niepodległości Ukrainy część mostu została odnowiona. Obecnie się on nazywa Mostem Brackim.

Te i inne fakty z życiorysu pisarza zostały zaprezentowane podczas wieczoru literackiego pod nazwą «Henryka Sienkiewicza światy artystyczne», który odbył się 5 maja 2011 roku w Wołyńskiej Obwodowej Uniwersalnej Bibliotece Naukowej imienia Ołeny Pciłki. Julia Kozak i Kateryna Konoplicka, które prowadziły wieczór, za pomocą środków multimedialnych odbyły wspólnie z obecnymi wirtualną podróż po życiu i twórczości pisarza. Duże zainteresowanie wywołała również wystawa książkowa «Fenomen talentu» dedykowana pisarzowi. Na koniec imprezy wszyscy przybyli mogli obejrzeć film fabularny «Quo Vadis» zrealizowany przez polskich filmowców.

Оlha KYRYCZENKO,

kierownik oddziału dokumentów w językach obcych

Wołyńskiej Biblioteki Naukowej

imienia Ołeny Pciłki