Artykuły
  • Register

W Lubieszowskim Rejonowym Oddziale «Centrum Państwowego Katastru Gruntów» odbyło się posiedzenie kierowników rejonowych wydziałów.

Tematem spotkania było podsumowanie dziewięciomiesięcznej pracy. Natomiast ciekawostką spotkania było to, że odbywało się ono w zabytkowym budynku byłej klasztornej szkoły.

Gospodarze zorganizowali gościom wycieczkę i opowiedzieli o dziejach Lubieszowa, m.in. o tym, że marszałek wielki litewski Jan Karol Dolski, ufundował w Lubieszowie klasztor Ojców Pijarów. Zakon Pijarów założył kolegium, które w okresie Oświecenia słynęło jako jedno z najlepszych kolegiów w Europie. W 1753-1729 jego uczniem był Tadeusz Kościuszko. Ciekawostką jest to, że dzieci szlachty w tym kolegium sadzano w jedne ławki z dziećmi ze zwykłych rodzin, razem siedzieli także katolicy, prawosławni, protestanci, Żydzi.

Obecnie prawie nic nie przypomina o byłej wielkości tego kolegium. Nie ma ani unikatowej naukowej biblioteki, ani laboratoriów kolegium, ani ogrodu botanicznego. W budynku kolegium mieści się obecnie kilka organizacji i instytucji, m.in. redakcja lubieszowskiej rejonowej gazety «Nowe życie».

Tamara URIADOWA

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1