Artykuły
  • Register

W ciągu ostatnich kilku dekad w dorzeczu rzeki Prypieć, zdarzają się wielkie powodzie, stwarzające zagrożenie dla ludzi, niszczące uprawy i mienie. Odczuli to na sobie również mieszkańcy Lubieszowszczyzny.

Dlatego, zaczynając od 2009 roku, jest realizowany wspólny słowacko-ukraińsko-białoruski projekt «Monitorowanie i prognozowanie powodzi w dorzeczu rzeki Prypieć», który jest finansowany w ramach programu NATO «Nauka na rzecz pokoju i bezpieczeństwa». Głównym jego celem jest poprawa monitoringu powodzi w dorzeczu rzeki Prypieć oraz wprowadzenie nowoczesnych instrumentów prognozowania powodzi. W tym celu, w 2011 roku na terenach Ukrainy i Białorusi, założono cztery automatyczne stacje hydrometeorologiczne. Ostatnio takie dwie stacje założono także nad rzeką Stochód w miasteczku Lubieszów i nad rzeką Prypieć we wsi Lubiaź. Mając za wzór tę pierwszą, mieszkańcy Lubieszowa zobaczyli, w jaki sposób są mierzone parametry meteorologiczne (temperatura wody, powietrza, poziom wody, opady deszczu) i przekazywane do centralnej bazy danych, która znajduje się w Wołyńskim Regionalnym Centrum Hydrometeorologii. Najważniejszą rzeczą jest to, że dane uzyskane w czasie rzeczywistym, z wysoką częstotliwością (co pięć minut), są niezbędne do szybkiej symulacji fal powodzi.

«Przestrzeń innowacyjna: organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w warunkach współczesnej szkoły» to temat obwodowego seminarium kierowników szkół ogólnokształcących nowego typu, które odbyło się zeszłej środy na bazie kompleksu edukacyjno-wychowawczego w Lubieszowie. Wziął w nim udział zastępca szefa Departamentu Edukacji i Nauki Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Julian Taranczuk. Po seminarium goście odwiedzili szereg lekcji, aby w praktyce przekonać się, jak miejscowi pedagodzy pracują zgodnie z wymaganiami nowoczesnej edukacji. Pracę kółek prezentowano w trakcie oglądowej wycieczki po szkole i podczas krótkiej wędrówki krajoznawczej ścieżką ekologiczną w dawnym parku miasteczka nad rzeką Stochód. Później niektórzy goście przyznali się do tego, że jechali tutaj myśląc o Lubieszowszczyźnie jako o zacofanej miejscowości. Jednak po obserwacji stwierdzili, że miejscowi nauczyciele rzeczywiście udowodnili, że krok po kroku, maszerują z duchem czasu.

Niektórzy mieszkańcy rejonu Lubieszów byli poważnie zaniepokojeni faktem, że we wrześniu i w październiku znowu zakwitły drzewa owocowe – jabłonie, brzoskwinie i morele. Pracownicy Narodowego Parku Naturalnego «Prypieć-Stochód» zauważyli, że powodem tego stała się nietypowa, jak dla tej pory roku, wysoka temperatura powietrza. Zwykle nocne przymrozki «zbijają» kwitnięcie nie na czas. Uspokoili jednak gospodarzy, że drzewom to nie powinno szkodzić w okresie zimowym.

W okresie 23-30 września b.r. podróż do Francji odbyli prezes Lubieszowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Wasyl Korec i przedstawiciele Lubieszowskiego Narodowego Parku Naturalnego «Prypieć-Stochód». Już kilka lat z rzędu na terenie Ukrainy jest realizowany francusko-ukraiński projekt na rzecz ochrony środowiska. Tak więc niejednokrotnie francuscy naukowcy z Narodowego Parku Naturalnego «Pyrenees» zwiedzali Lubieszowszczyznę i dzielili się własnymi doświadczeniami. Teraz zaprosili kolegów do siebie, aby pokazać im, w jaki sposób prowadzą działania środowiskowe, rozwijają turystykę, infrastrukturę itp. Szef rejonu Lubieszów miał okazję porozmawiać z przedstawicielami niektórych społeczności, w których znajdują się francuskie rezerwaty, na temat współpracy w zakresie rozwoju turystyki i ochrony środowiska naturalnego.

Tamara URIADOWA

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1