Artykuły
  • Register

Redakcja gazety

«Monitor Wołyński»

Szanowna Redakcjo!

W artykule gazety «Monitor Wołyński» z dnia 14 czerwca 2012 roku «W Łucku odbyło się Forum Partnerstwa obu państw» została podana informacja o następującej treści:

«Dwa lata temu w Warszawie został podpisany Protokół o realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych. Dokument wyznaczył 20 obiektów po stronie ukraińskiej i 10 po polskiej, które potrzebują przeprowadzenia wielu prac. Ponieważ strona ukraińska nie wydała z budżetu nic na realizację tego zadania, prace te nie zostały przeprowadzone».

Informujemy, że protokoły konsultacji polsko-ukraińskich do spraw realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych z dnia 21 marca 1994 roku są podpisywane regularnie w celu koordynacji działań obu uczestników Umowy w pewnym okresie czasowym i z wyliczeniem tych miejsc, gdzie planowane są prace na rzecz zachowania pamięci.

W Protokole z dnia 12 lutego 2009 roku zaplanowano przeprowadzenie prac do utrwalenia pamięci o Polakach i Ukraińcach w 20 miejscowościach na Ukrainie i w 20 miejscowościach polskich. Inny taki Protokół z dnia 2 czerwca 2010 roku przewidywał zachowanie pamięci w tej samej liczbie miejscowości, jedynie z niewielkimi zmianami w nazwach miejscowości.

W szczególności na Wołyniu polska strona zadeklarowała zamiar uwiecznić pamięć polskich ofiar polsko-ukraińskiego konfliktu z lat 1942-1944 w byłej wsi Ostrówki w rejonie lubomlskim.

Władze ukraińskie na wszystkich szczeblach nie tylko wspierały Polaków w tej sprawie, lecz też pomagały finansowo. Tak, z budżetu państwa na Ukrainie wydano 284,69 tysięcy hrywien na wysprzątanie terenu starego cmentarza katolickiego we wsi Ostrówki, gdzie ustawiono nowe metalowe ogrodzenie, nowe drewniane krzyże na całym terenie cmentarza. Jeszcze 2033,5 tysięcy hrywien kosztów państwowych zostało wydanych na budowę asfaltowego wjazdu do cmentarza i urządzenie przy nim dwóch placów – dla samochodów osobowych i punktu rekreacyjnego.

Ponadto, od wsi Równe do byłej wsi Ostrówki została całkowicie wyremontowana (a na odcinku wieś Borowe – miejscowość Ostrówki wybudowano 3,5 km nowej drogi dla terenów podmokłych) droga o długości 8,62 km, na co wydano 11292,0 tysięcy hrywien z budżetu Ukrainy.

Obecnie przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej kończą budowę we wsi Ostrówki Memoriału Pamięci Polaków, którzy zginęli tam w sierpniu 1943 roku.

W celu wykonania ukraińsko-polskiej Umowy międzyrządowej o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych w 2011 roku Wołyniacy porządkowali cmentarze ukraińskie (czyścili od krzaków i starych drzew, ustawiali metalowe ogrodzenia) we wsiach polskich Wiśniów, Łasków i Modryń kosztem 102,05 tysięcy hrywien, które wydano z budżetu państwowego Ukrainy. W bieżącym roku w tych miejscowościach planowane jest zakończenie prac porządkowych i ustawienie odpowiednich znaków pamiątkowych.

Wołyńska Obwodowa Administracja Państwowa należycie spełnia warunki wyżej wymienionej Umowy o uszanowaniu pamięci zaginionych Polaków na terenie obwodu i wyraża nadzieję na wzajemność ze strony polskiej w sprawie uwiecznienia pamięci Ukraińców w Polsce.

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący Wołyńskiej Administracji Obwodowej, Przewodniczący Komisji Obwodowej ds. Uwiecznienia Pamięci Ofiar Wojny i Represji Politycznych O. Kuryluk

 
Od redakcji

Dziekujemy bardzo przedstawicielom władz za uwagę do publikacji «Monitora Wołyńskiego», a także za uzupełnienie informacyjne dotyczące zakresu polsko-ukraińskiej współpracy na niwie martyrologii. W poprzednim numerze gazety z dnia 14 czerwca 2012 roku przygotowując artkuł pod tytułem «Nowy krok w polsko-ukraińskim pojednaniu» korzystaliśmy z tych materiałów, które dostaliśmy podczas Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. Informację, o której mowa w liście wiceprzewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej O.Kuryluka, wzięliśmy z analitycznego komunikatu przygotowanego przez Ambasadę Ukrainy w RP z kwietnia 2012 roku pod tytułem «Droga polsko-ukraińskiego pojednania». Fragment dokumentu podajemy poniżej.

MW

 

Untitled-1

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1