Artykuły
  • Register

DSCN4277We wrześniu tego roku cztery studentki Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, które studiują polonistykę, odbyły staż na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Lublin życzliwie przyjmował uczestników tego programu, zapewniając im komfortowy pobyt. Organizatorzy praktyki zaplanowali także studia dla studentów kierunku polonistycznego. Nauczyciele akademiccy pogłębiali ich wiedzę i praktyczne umiejętności z języka polskiego oraz zapoznawali z kulturą Polski. W planie przedmiotów nauczania znajdowały się nie tylko kursy teoretyczne, lecz również takie, jak «Współczesna Polska na tle światowych przemian» i «Kultura Polski». Umożliwiło to pełniejsze poznanie kulturalnych i historycznych osiągnięć naszego sąsiada.

Opiekunka grupy studenckiej UMCS, pani Jadwiga Kozłowska-Doda,  ciekawie zorganizowała uczestniczkom programu czas wolny. Studentki miały  okazję zwiedzić szereg atrakcji turystycznych lubelskiego regionu, między innymi; renesansowe miasteczko Kazimierz Dolny, zabytek światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO, miasto Zamość i hitlerowski obóz koncentracyjny Majdanek.

Staż na uniwersytecie w Polsce otworzył przed studentkami dużo perspektyw w zakresie naukowym. Miały one okazję osobiście zapoznać się z twórcami myśli naukowej współczesnej Polski, m. in. też z profesorem Jerzym Bartmińskim. Ponadto, swobodny dostęp do biblioteki uniwersytetu poszerzył horyzonty kierunków badań polonistycznych. Wołyńskie studentki pogłębiły znajomość języka polskiego i i uzyskały certyfikaty UMCS.

Trzytygodniowy pobyt w Lublinie i staż na uniwersytecie stały się niezapomnianym doświadczeniem, które otwiera przed uczestniczkami praktyki dużo perspektyw. Lubow Tereszko, Kateryna Tesluk, Iryna Żownir i Anna Muzyka wyrażają wdzięczność organizatorom praktyki za możliwość odbycia stażu na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Iryna ŻOWNIR

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1