Artykuły
  • Register

27 kwietnia 2011 roku rozpoczęła się wyprawa harcerzy z Łotwy, Białorusi, Polski i Ukrainy do Rzymu na Beatyfikację Papieża Jana Pawła II. Stronę ukraińską reprezentowali drużynowi, przyboczni oraz instruktorzy z Harcerskiego Hufca „Wołyń”.

Atmosfera na placu św. Piotra sprawiła, że wszyscy zapomnieli o wszelkich przeszkodach i zmęczeniu. W uroczystości uczestniczyło bardzo wielu pielgrzymów z Polski, ale różnorodność flag, znajdujących się na placu pokazuje, że Karol Wojtyła jest błogosławionym wielu narodów.

„Świat jest mały” – pomyślałem, kiedy spotkaliśmy w tłumie ks. Andrzeja z Równego. Następnego dnia zauważyliśmy przy ołtarzu ks. Arcybiskupa Mokrzyckiego i naszego ks. biskupa M. Trofimiaka, na co nasza młodzież zareagowała brawami. Dzięki Bożej Opatrzności w ten wyjątkowy dzień świeciło ciepłe słońce. Warto zaznaczyć, że następnego dnia czekała na nas w Polsce niespodzianka w postaci śniegu.

Pielgrzymka do Rzymu to kolejne wydarzenie, które zapadło głęboko w serca harcerzy z Kresów.

P1030839

Aleksander RADICA