Artykuły
  • Register

Untitled-1

9 października w Polsce odbyły się wybory do Sejmu i do Senatu. Zwycięzcą wyborów parlamentarnych 2011 została Platforma Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość znalazło się na drugim miejscu.

Wyniki wyborów

Jak wynika z danych PKW, łącznie Polacy oddali 14 milionów 369 tysięcy 503 ważnych głosów. Procent ważnych głosów wyniósł 95,48. W rezultacie nieważnych było 4,52 proc. głosów, czyli ponad 680 tysięcy.

Obecnie w Polsce w wyborach do Sejmu stosuje się (w skali kraju) próg 5% głosów dla partii i dla komitetów wyborczych wyborców oraz 8% dla koalicji partii. Wśród partii, które przekroczyły ten próg znalazły się Platforma Obywatelska - 39,18 %, Prawo i Sprawiedliwość - 29,89 %, Ruch Palikota - 10,02 %, Polskie Stronnictwo Ludowe - 8,36 %, Sojusz Lewicy Demokratycznej - 8,24 %.

Największym przegranym niedzielnych wyborów parlamentarnych w Polsce według polskich mediów jest Sojusz Lewicy Demokratycznej – kiedyś trzecia pod względem siły partia polityczna w polskim Sejmie znalazła się na piątym miejscu. Obecnie na tym miejscu znalazł się niespodziewanie Ruch Palikota.

Progu wyborczego nie przekroczyły: Polska Jest Najważniejsza, Komitet Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego, Mniejszość Niemiecka, Polska Partia Pracy Sierpień '80, Komitet Wyborczy Prawica, Nasz Dom - Polska Samoobrona Andrzeja Leppera.

Frekwencja   w   tegorocznych   wyborach mimo wysiłków polityków była niska i wyniosła 48,92 %.

Po raz kolejny z rzędu mandat poselski prawdopodobnie dostanie Stanisław Żelichowski z listy PSL, który ma największy staż parlamentarny – 26 lat. Sejmową karierę kończy na razie były wicemarszałek Sejmu Zbigniew Romaszewski, w Sejmie od 22 lat.  W parlamencie zabraknie także Karola Karskiego, Jarosława Sellina i Nelli Rokity z PiSu, Jolanty Fedak i Ewy Kierzkowskiej z PSL, Andrzeja Czumy i Tomasza Arabskiego z PO.

 

W Łucku też głosowano

Łucki Okręg Wyborczy Nr 210 obejmował Obwód łucki i rówieński. Głosowanie odbywało się w dniu 9 października 2011 roku w godzinach 7.00-21.00. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej znajdowała się w budynku Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Obywatele RP przebywający za granicą mogli zarejestrować się w elektronicznym systemie rejestracji wyborców e-Wybory. Każdy głosujący musiał posiadać ważny polski paszport (lub w przypadku wyborów w państwach UE i EOG ważny dowód osobisty) oraz zostać wpisanym na podstawie osobistego zgłoszenia do spisu wyborców w odpowiednim okręgu. Za granicą mogli także głosować wyborcy posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania, otrzymane z urzędu gminy w Polsce.

Jak podano na stronie Konsulatu Generalnego RP w Łucku decyzją Konsula Generalnego RP w Łucku z dnia 21 września 2011 roku powołana została Obwodowa Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym komisji został Sławomir Kaczmarek, który przebywa w Łucku od 2009 roku i jest pracownikiem Kromberg&Schubert.

Jak świadczą wyniki w Łuckim obwodzie głosowania 210, Obwodowa Komisja Wyborcza wydała karty do głosowania 40 wyborcom. W wyborach do Sejmu wszystkie głosy były ważne, w wyborach do Senatu – 1 głos nieważny. W wyborach do Senatu wyborcy oddali głosy na kandydatów PO (20 głosów), PiS (16), PSL (2) oraz 1 głos dostał kandydat niezrzeszony – Jerzy Wojciech Krzekotowski. W wyborach do Sejmu 15 głosów oddano na PO, 15 – na PiS, 5 – na PJN, 3 – na Ruch Palikota oraz 2 – na PSL.

 

Wybory parlamentarne w Polsce odbywają się co cztery lata, chyba że zostaną zarządzone wybory przedterminowe (jak to było w 2007 roku). Parlament RP jest dwuizbowy i składa się z Sejmu oraz Senatu, czyli wybiera się posłów oraz senatorów. Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku po raz pierwszy odbywały się w okręgach jednomandatowych. Zmiana ta została uchwalona przez Sejm RP w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy. Przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza.

 

Natalia DENYSIUK

....


 

Oficjalne   wyniki   wyborów   parlamentarnych   w   Polsce

Platforma Obywatelska - 39,18 %

Prawo i Sprawiedliwość - 29,89 %

Ruch Palikota - 10,02 %

Polskie Stronnictwo Ludowe - 8,36 %

Sojusz Lewicy Demokratycznej - 8,24 %

Polska Jest Najważniejsza - 2,19 %

Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke - 1,06 %

Polska Partia Pracy Sierpień '80 - 0,55 %

Prawica - 0,24 %

Mniejszość Niemiecka - 0,19 %

Samoobrona RP - 0,07 %

 

Poszczególne komitety uzyskały następującą ilość mandatów do SEJMU:

Platforma Obywatelska - 206 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość - 158 mandatów

Ruch Palikota - 40 mandatów

Polskie Stronnictwo Ludowe - 28 mandatów

Sojusz Lewicy Demokratycznej - 27 mandatów

Mniejszość Niemiecka - 1 mandat

 

Poszczególne komitety uzyskały następującą ilość mandatów do SENATU:

Platforma Obywatelska - 63 mandaty

Prawo i Sprawiedliwość - 31 mandatów

Polskie Stronnictwo Ludowe - 2 mandaty

Kandydaci niezrzeszeni - 3 mandaty (M. Borowski, W. Cimoszewicz, K. Kutz)

 

Źródło: glosujteraz.pl