Artykuły
  • Register

dsc 7160Taki tytuł nosiła dwudniowa międzynarodowa konferencja zorganizowana w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie przez Centrum UCRAINIСUM KUL, Katedrę Literatury Ukraińskiej KUL, Katedrę Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Instytut Polski Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego oraz Polski Związek Katolicko-Społeczny.

Honorowy Patronat nad debatami naukowymi objął Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który w nadesłanym piśmie stwierdził: „Polska popiera podpisanie Umowy Stowarzyszeniowej Ukraina – UE, a w jej ramach utworzenie pogłębionej strefy wolnego handlu i dochodzenia do systemu bezwizowego".

List Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kończą słowa:

„Wierzę, że Polska i Ukraina mogą razem zbudować swą pomyślną przyszłość, opartą na szacunku dla historycznej prawdy, pojednaniu i poczuciu solidarności. Życzę Państwu, by to spotkanie było kolejnym istotnym krokiem w tym dziele".

Pismo odczytał prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy, dyrektor Centrum UCRAINIСUM KUL i jednocześnie pracownik naukowy tego Uniwersytetu, główny inicjator i organizator Konferencji.

W dalszej części debat wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL. Przemawiał też prof. dr hab. Ihor Kocan, rektora Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku, który dokonał prezentacji książki – albumu „Z Ukrainy dawnych czasów", pozycji napisanej po ukraińsku i po polsku.

dsc 7297

Kulminacyjnym punktem tej części spotkania naukowców było wręczenie nadanych przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II i Rektora tytułów „Gratae memoriae signum universitatis" („Znak wdzięcznej pamięci uniwersytetu"), wraz ze statuetką upamiętniającą składany w Rzymie przez ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego hołd nowowybranemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Tytuły i statuetki odebrali JE ks. bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz wołyński oraz prof. dr hab. Ihor Kocan, Rektor Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku.

W laudacji ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba, prorektor KUL stwierdził między innymi, że ordynariusz łucki otrzymuje tytuł w podziękowaniu za „Niedokończone msze wołyńskie i zaangażowanie na rzecz pojednania między narodami". Praca duszpasterska i społeczna bpa Trofimiaka przypadała w trudnym czasie przemian na Ukrainie, transformacji środowiska społecznego, politycznego i religijnego. W tych transformacjach przypadł mu udział, szczególnie w znalezieniu miejsca i roli Kościoła katolickiego – dodał ks. prof. Zięba.

W odpowiedzi JE ks. bp. Marcjan Trofimiak mówił: „Przyszło nam żyć w czasach i miejscu bardzo ciekawym. Na ile się nam udało zrobić coś dobrego, oceni to historia, może skrytykuje, że można było więcej. Myślę jednak, że nie zmarnowaliśmy tego czasu". Dodał też, że „trzeba pamiętać o Wołyniu nie po to, by jątrzyć bolesne rany i blizny, ale żeby je goić, w prawdzie, bo bez prawdy nie będzie przyszłości".

dsc 7464

Statuetkę i tytuł otrzymał też prof. I. Kocan. Gratulując wyróżnienia ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad, prorektor KUL, mówił, że „KUL ma szczególne zobowiązanie, by zwracać się ku Wschodowi. - Wspólnota losu, dziejów, to zawsze jest zobowiązanie, zwłaszcza myśląc o młodzieży. Musimy mieć świadomość, że nikt nie jest samotną wyspą. Mamy powinność, by przyszłość budować bardziej razem, mieć świadomość teraźniejszości, nowych szans i zachować w pamięci to, co stanowi o naszej przeszłości".

W części merytorycznej konferencji zebrani wysłuchali kilkudziesięciu referatów wygłoszonych przez naukowców z Polski (Lublin, Rzeszów, Kraków, Warszawa, Zamość, Chełm), Ukrainy (Łuck, Dniepropietrowsk, Lwów, Czerniowce), Wielkiej Brytanii (Cambridge) i Kanady.

Dodajmy, że w międzynarodowym spotkaniu świata nauki wzięli też udział przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Urzędu Miasta Lublin, grupa biznesmenów i działaczy społecznych, a także duchowieństwo z Polski i Ukrainy.

Andrzej WAWRYNIUK

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1