Artykuły
  • Register

2. września 1996 roku została dopuszczona do obiegu nowa waluta Ukrainy – hrywna. Już w pierwszym dniu reformy walutowej według ustalonego kursu zostały przeliczone na hrywny ceny, taryfy, pensje, stypendia, emerytury, środki na rachunkach przedsiębiorców, instytucji i organizacji oraz składki obywateli.

Hrywna ukraińska ma długą i ciekawą historię. Pierwszą wzmiankę o «hrywnie» jako jednostce monetarnej znajdujemy w «Powieści minionych lat». To znaczy, że już w VIII-ІХ w. podczas transakcji handlowych spłaty daniny hrywna była używana jako miara wagi i jednostka monetarna. W ХІ wieku wyraz «hrywna» miał inne znaczenie – waga. Waga srebra była złożona z pewnej liczby jednakowych monet, dlatego stopniowo zaczęto ją dzielić na sztuki. Hrywna w postaci monety istniała do połowy ХІІІ wieku, a hrywny nowgorodzkie istniały do końca XV wieku. Tak więc do XVIII wieku hrywna istniała tylko jako moneta wagowa — «hrywienka».

– Pierwszą była hrywna kijowska, istniały również hrywny tatarskie, nowgorodzkie, czernihowskie – opowiedział kolekcjoner, numizmatyk Anatolij Sierkow, prezes Wołyńskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerzy «Parytet». – Później hrywna jako jednostka monetarna zaczęła się odradzać w 1918 roku, kiedy Rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej postanowił zaprowadzić swoją walutę narodową.

Hrywna jako jednostka monetarna niepodległej Ukrainy została zatwierdzona w 1996 roku, kiedy w sierpniu w mediach ogłoszono Dekret Prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy «O reformie pieniężnej na Ukrainie». Zgodnie z Dekretem, reforma monetarna w naszym kraju była przeprowadzana od 2. do 16. września 1996 roku. Już w pierwszym dniu reformy według ustalonego kursu zostały przeliczone na hrywny ceny, taryfy, pensje, stypendia emerytury, środki na rachunkach przedsiębiorców, instytucji i organizacji oraz składki obywateli. Depozyty ludności w karbowańcach zostały przeliczone na hrywny według kursu 100000 karbowańców za jedną hrywnę bez jakichkolwiek ograniczeń i konfiskaty ze swobodnym ich używaniem w hrywnach.

Przez 15 dni – od 2. do 16. września 1996 roku – w obiegu gotówkowym swobodnie były używane zarówno hrywny jak karbowańce, z jednoczesnym stopniowym wycofaniem tych ostatnich. Po 16. września 1996 roku odbiór karbowańców we wszystkich rodzajach opłat został zawieszony i jedynym prawnym środkiem płatniczym na terytorium Ukrainy została hrywna.

– Biorąc pod uwagę ten fakt, że Ukraina 2. września obchodzi urodziny hrywny, my, numizmatycy Wołynia, nie mogliśmy minąć tej daty i własnym wysiłkiem postanowiliśmy zorganizować wystawę „ku czci” naszej waluty narodowej – zauważył Anatolij Sierkow.

Wystawa «Pieniądz jako wizytówka Ukrainy» zaprezentowała historię «niezależnej» hrywny – można tam zobaczyć pieniądze papierowe i monety pamiątkowe wydawane przez Narodowy Bank Ukrainy przez 15 lat. Na wartościowe eksponaty składają się odbitki hrywny jako monety typu kijowskiego z ХІ – ХІІІ w., która w tym czasie była podstawową jednostką obiegu monetarnego na terenach Rusi Kijowskiej, a także moneta wydana niedawno z okazji obchodów 20-lecia niepodległości Ukrainy. Wśród eksponatów wystawy są również karbowańce, pazzle na tematy pieniężne, pamiątki w postaci hrywny, wycinki z gazet, literatura fachowa itp. Podczas otwarcia wystawy jej ekspozycja została wzbogacona jeszcze o dwa eksponaty. Pracownicy Narodowego Banku Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim wręczyli Anatolijowi Sierkowowi prezenty – kalendarz z lat 1991–2011, który przedstawia monety uznawane za najlepsze na Ukrainie, a także Katalog Monet Pamiątkowych i Okolicznościowych z lat 1995 – 2009 oraz odrębny Katalog z 2010 roku.

Zapoznać się z historią hrywny i na własne oczy zobaczyć wartościowe eksponaty można w sali głównej «Zachidinkombanku» od 9 do 16 godziny codziennie, z wyjątkiem weekendów.

Ania TET
FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1