Artykuły
  • Register

Syczuk2

Na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki tradycyjnie trwają spotkania ze współczesnymi pisarzami ukraińskimi w ramach zapoznawania studentów z nowoczesną literaturą ojczystą. Ostatnio Wydział Filologii Romańsko-Germańskiej odwiedził wołyński pisarz i wydawca Jurij Syczuk.

W bieżącym roku Jurij Syczuk wydał trzy swoje powieści. Są to: «Dwa życia», «Kamień w oceanie», «Goście spoza rzeczywistości». Podobnie jak w poprzednich swych dziełach, pisarz omawia globalne problemy Ukraińców i ludzkości. Jego styl wyróżnia się głębokim psychologizmem, intrygującymi wątkami i poszukiwaniem prawdy.

Studenci pytali nie tylko o książki, lecz także o projekt artystyczno-wydawniczy, który Jurij Syczuk realizuje w Łucku od pięciu lat. Jest to wydanie almanachu literackiego «Nowa proza». Wydano już dwadzieścia numerów czasopisma, w których wydrukowano utwory około setki współczesnych dobrze zapowiadających się autorów z całej Ukrainy. To Właśnie Jurij Syczuk jest założycielem, głównym redaktorem i wydawcą tego czasopisma. Udowadnia on, że nawet we współczesnym zmaterializowanym społeczeństwie znajdzie się miejsce dla literatury intelektualnej, ponieważ tylko taka jest drukowana w „Nowej prozie”.

Jurij Syczuk życzył studentom, aby trwali przy własnych zasadach twórczości. Jako przykład, podał  pisarza Andrija Kurkowa, który po napisaniu swoich dzieł wysyłał je do różnych europejskich wydawnictw i otrzymał ponad pięćset odmów. Mimo to, dalej pisał i wysyłał książki do wydawnictw. Obecnie, Andrij Kurkow jest uważany za jednego z nielicznych uznanych w świecie autorów ukraińskich, którzy żyją wyłącznie z wynagrodzeń za wydane książki.

Wiktor JARUCZYK,

zdjęcie autora
FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1