Artykuły
  • Register

„Niektórzy lubią poezję” pisała Wisława Szymborska. Cieszy fakt, że młodzi ludzie na Wołyniu lubią czytać i biorą chętnie udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. 16 lutego odbyła się jej XVIII edycja.

Zawody okregowe odbyły się pod opieką Konsulatu Generalnego RP w Łucku i pod czułą opieką pani Konsul Karoliny Golubiewskiej.

W Jury zasiedli: mgr Barbara Dziurkowska, mgr Jadwiga Demczuk i mgr Wiesław Pisarski – nauczyciele wysłani do pracy w Równem, Łucku i Kowlu przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz dr Natalia Ciołyk – ze Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki.

Na zawody przybyło 26 uczniów z obwodów wołyńskiego i rówieńskiego. Wszyscy wykazali się bardzo dobrą znajomością tajników języka polskiego i wybranych utworów literackich z różnych epok, począwszy od średniowiecza aż do współczesności.

Do finału awansowali: Maria Andruchiw, Olga Krawczuk, Roman Dmytruk, Waleria Komarowa i Helena Pawluk.

Wiesław PISARSKI