Artykuły
  • Register

021 pisecky_by_lotr"Dobrze, gdy talenty, którymi obdarował nas Bóg, wykorzystujemy z korzyścią dla społeczeństwa" – takie słowa skierował biskup Marcjan Trofimiak do wszystkich zebranych na prezentacji bio-bibliograficznego przewodnika prac wołyńskiego krajoznawcy Waldemara Piaseckiego.

Waldemar Piasecki zajmuje się badaniem historii Wołynia prawie 50 lat. Jego wieloletni dorobek został opisany w przewodniku bio-bibliograficznym. Prezentacja tej pozycji odbyła się 30 stycznia 2012 r. w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece Naukowej im. Ołeny Pcziłky. W przewodniku znalazły się opisy bibliograficzne książek, rękopisów, opisy artykułów opublikowanych w periodykach oraz czasopismach naukowych, napisanych przez Waldemara Piaseckiego w okresie 1962-2011. Są w nim także teksty o Piaseckim, które opublikowane były w prasie.

001 pisecky_by_lotr

– Waldemarowi Piaseckiemu udało się stworzyć prawdziwą paletę przeszłości, – powiedziała autorka przedmowy do książki, doktor nauk historycznych Walentyna Nadolska. – Udowodnił on, że historia to nie tylko rozwój ekonomiczny, to także historia człowieka, ulicy, miasta, kontaktów międzyludzkich. On popularyzuje wiedzę, która mogłaby i dalej leżeć w archiwach.

005 pisecky_by_lotr

W książce jest także rozdział fotografii. Wśród nich – zdjęcia biograficzne oraz zdjęcia zebrane przez Piaseckiego z prywatnych kolekcji Wołodymyra Hnatiuka z Boratyna, Barbary Dębowskiej z Krakowa, Tadeusza Marcinkowskiego z Zelonej Góry, Tadeusza Peretiatkowicza z Warszawy, wnuczki Bolesława Papowszeka z Londynu, Mireli Bezpalczyk z Paryża oraz Jarosława Zelenowa, Lubowi Rożkowskiej, rodziny Sydoruków, Danuty Rolinger z Łucka. Znalazły się tu także zdjęcia Wiktora Czuchraja, który od wielu lat współpracuje z krajoznawcą. Część z tych zdjęć można było zobaczyć także podczas prezentacji.

012 pisecky_by_lotr

– Waldemar Piasecki doskonale pełni misję inteligenta dodając nam pamięci. W jego książkach zatrzymuje się czas, – powiedział prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej Walenty Wakoluk.

013 pisecky_by_lotr

– Jednocześnie z opracowaniem przewodnika trwały prace nad nową książką, która poświęcona jest historii architektury dawnego Łucka, – zaznaczył Wołodymyr Kamiński, dyrektor wydawnictwa "Wołyńskie Starożytności", w którym był przygotowywany do druku przewodnik.

016 pisecky_by_lotr

Dzisiaj polecamy uwadze naszych Czytelników jeszcze jedną opowieść znanego krajoznawcy - o historii Łucka.

Natalia DENYSIUK

019 pisecky_by_lotr