Artykuły
  • Register

„Transformacja w Polsce nawet w połowie nie została jeszcze zrealizowana," – uważa dyrektor Instytutu Skutecznego Przywództwa i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego Aleksander Kisil.

Pod koniec maja b.r. Biznes Akademia Zarządzania Praktycznego zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Uczelni Łazarskiego z Warszawy. Dyrektor Instytutu Skutecznego Przywództwa i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego dr Aleksander Kisil, opowiadał zebranym o polskim doświadczeniu transformacji, natomiast Wiceprezydent ds. Operacyjnych i Finansowych dr Mieczysław Błoński mówił o specyfice studiów na uczelni.

Aleksander Kisil ocenił obecną sytuację w polskiej gospodarce oraz jej stan po 1989 roku. Zwrócił uwagę na to, co udało się przezwyciężyć w trakcie transformacji i nad czym należy jeszcze popracować. Uważa on, że zagrożeniem dla współczesnego polskiego biznesu są poprawki do ustawodawstwa, biurokracja, ogromna armia urzędników, nieobecność specjalistów i nieodpowiednie wykształcenie.

Podczas wystąpienia mówiono także o korzyściach, jakie Polska otrzymała po wejściu do UE. Są to na przykład szersze możliwości dla eksportu, inwestycje, modernizacja rolnictwa, nowe edukacyjne możliwości czy napływ turystów. Ważną rolę odgrywa także innowacyjność, nowoczesna edukacja dla przedstawicieli biznesu, dostęp do finansowania i kredytowania. Jak zaznaczył dr Kisil, obecnie w Polsce nie wykorzystano jeszcze wszystkich szans oraz nie wyeliminowano wszystkich zagrożeń: „Wchodzić do Strefy Euro czy nie wchodzić? Poważne pytanie i nie ma jednomyślności w Polsce". Jego zdaniem, na obecnym etapie ważne są relacje z klientami i pracownikami, trzeba także zachować zdolność do adaptacji, do zmian, budować lokalne sieci, grupy, dlatego że w pojedynkę będzie trudno. „Czy transformacja w Polsce została dokończona czy dobiega końca? Ja bym powiedział – absolutnie nie. Transformacja przyniosła sukcesy, ale nawet w połowie nie została jeszcze zrealizowana," – podsumował dr Aleksander Kisil.

Uczelnia Łazarskiego kształci studentów na kilkunastu kierunkach. Można tu uzyskać dyplomy licencjackie, magisterskie oraz dyplomy doktorów nauk. Przeprowadzane są także studia podyplomowe. Na przykład są układane wspólne programy studiów, dyrektorzy firm przeprowadzają zajęcia ze studentami. Studenci mogą wybrać język, w którym będą studiować – polski lub angielski, a także mogą otrzymać polski dyplom, albo polski i brytyjski, albo nawet trzy dyplomy – polski, brytyjski i amerykański. Na uczelni kształcą się studenci z 38 krajów. Uczelnia Łazarskiego współpracuje z firmami i przedsiębiorstwami.

Natalia DENYSIUK

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1