Artykuły
  • Register

IMG 6232W Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Młodzieży uczczono 150. rocznicę Powstania Styczniowego.

W Łucku 21 lutego odbyła się konferencja „Za waszą i naszą wolność", poświęcona 150. rocznicy Powstania Styczniowego 1863-1864. Spotkanie w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Młodzieży zaczęło się od wykonania na fortepianie hymnu Polski.

Na konferencji rozmawiano o Powstaniu Styczniowym i jego działaczach. Omówiono skutki powstania dla Ukraińców i Polaków. Uczestnicy konferencji dyskutowali także o sztuce i literaturze Polski w latach 1860-1880, następnie recytowali wiersze i śpiewali polskie piosenki.

Konferencja została zorganizowana przez bibliotekarkę Działu Krajoznawstwa WOBdM Irynę Koniewą. Wśród uczestników byli m.in. prezes Towarzystwa Polskiej Kultury im. Tadeusza Kościuszki Nina Poremska, starszy wykładowca katedry politologii Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki Taras Litkowec oraz studenci Wydziału Historii.

Anneta KLIMISZYNA

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1