Artykuły
  • Register

 11 lutego 2013 roku Benedykt XVI nieoczekiwanie ogłosił swoją decyzję o abdykacji. Papież ustąpi 28 lutego z „powodu zaawansowanego wieku”. Rezygnacja zakończy blisko ośmioletni pontyfikat Benedykta XVI, rozpoczęty 19 kwietnia 2005 roku.

Społeczność świata została poruszona decyzją papieża Benedykta XVI, który napisał w swoim oświadczeniu:

«Aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię (...) niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża» .

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Marktl w Bawarii. Jego dzieciństwo i wczesne lata młodości przypadają na okres nazizmu w Europie. Kuzynka Josepha Ratzingera Erika Kropp, wspominała, że od najmłodszych lat „nie chciał zostać nikim innym, jak księdzem”. W wojsku służył w latach 1943-1945, ale nigdy nie został wysłany na front. Przed poddaniem się Niemiec zdezerterował z armii. Jego losy potoczyły się tak, że w 1945 roku, wraz z bratem wstąpili do seminarium duchownego we Fraiburgu, potem studiował w Monachium. W roku 1959 został profesorem na Uniwersytecie w Bonn. Stał się jednym z najwybitniejszych postaci w dziedzinie współczesnej katolickiej myśli teologicznej. Jest poliglotą, oprócz ojczystego języka niemieckiego biegle posługuje się francuskim, angielskim, hiszpańskim, łacińskim i włoskim, ponadto płynnie czyta w języku starogreckim i biblijnym hebrajskim.

Po śmierci Jana Pawła II, 19 kwietnia 2005 roku, kardynał Ratzinger został wybrany papieżem. W czasie ośmioletniego pontyfikatu Benedykt XVI odbył 24 podróże zagraniczne i 33 na terenie Italii. Drugą wizytą zagraniczną papieża, była wizyta w Polsce. Ojciec Święty opracował i opublikował 3 encykliki: «Bóg jest miłością», «Miłość w prawdzie» i «W nadziei zbawienia», posynodalne adhortacje apostolskie, ponadto zwołał kilka konsystorzy.

Mianował na arcybiskupów czterech Polaków: Stanisława Dziwisza, Stanisława Ryłko, Kazimierza Nycza i Ignacego Jeża.

Benedykt XVI był najstarszym w chwili wyboru papieżem od 275 lat. Jest też pierwszym Niemcem, który został Ojcem Świętym od 480 lat, po Hadrianie VI.

 MW