Artykuły
  • Register

Pysmeny

Niedawno Wołyńska Obwodowa Organizacja Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy obchodziła  jubileusz 30 - lecia.

Uroczystości odbyły się w Pałacu Kultury m. Łucka. Święto rozpoczęło się w holu, gdzie pisarze chętnie rozdawali autografy wszystkim chętnym. Następnie, już ze sceny w głównej sali, kierownik obwodowego ośrodka pisarzy Wołynia, poetka Nina Horyk opowiedziała o osiągnięciach literatów. Swoimi wspomnieniami o latach działalności organizacji dzielili się dawni członkowie organizacji Petro Mach, Wasyl Hej, Josyp Struciuk, Wiktor Łazaruk. Członkami wołyńskiej organizacji związku jest obecnie 34 pisarzy. Większość z nich jest już dobrze znana nie tylko na terenach obwodu. Ostatnio twórczy dorobek Wołodymyra Łysa, Wasyla Słapczuka, Nadii Humeniuk, Iwana Korsaka i wielu innych «smakują» wielbiciele ukraińskiej książki na wschodzie, zachodzie, północy i południu Ukrainy. W uroczystościach z okazji jubileuszu  uczestniczyli też pisarze z Kijowa i sąsiedniej Białorusi.

Święto rozpoczęło się wcześniej, kiedy to wybitni pisarze współcześni oraz goście z Kijowa, postanowili spotkać się z wołyńskimi studentami, wykładowcami i literatami w naukowej bibliotece Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Swoim zdaniem o problemach literatury podzielili się pisarz i wydawca Mychajło Słaboszpyckyj oraz prozaik, zastępca Głowy NZPU, Wasyl Szklar. Do rozmowy również dołączyli się Iwan Korsak, Petro Kraluk, Stanisław Bondarenko, Mychajło Watulak, Aleksander Kłymenko, Eugenij Chotymczuk. Szczególnej uwagi pisarze udzielili omawianiu najnowszej książki Wasyla Szklara «Czarny kruk». Roman uchodzi za pierwszą artystyczną interpretację tragicznych antyukraińskich wydarzeń w Chłodnym Jarze. Ponad 13 lat trwała praca autora nad «Czarnym krukiem». Trzeba było zebrać dużo dokumentów. Wreszcie «książka życia» Wasyla Szklara zobaczyła świat i już teraz bije rekordy pod względem ilości sprzedanych egzemplarzy. Nie jest to dziwne, ponieważ oprócz tragedii lat 20-30-tych zeszłego wieku opowiada ona także o sile ducha młodego pokolenia Ukraińców, którzy mimo tego, że oddali swoje młode ciała za ojczystą ziemię, będą jeszcze długo żyć w pamięci swoich potomków.

Wiktor JARUCZYK