Artykuły
  • Register

W sierpniu 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej odbyła się bitwa warszawska, która została uznana za jedną z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata. Sojusznikiem Wojska Polskiego w tej bitwie były wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Rosja bolszewicka nie chciała rezygnować z terytoriów, które należały do obalonego imperium carskiego. Pod hasłem rewolucji światowej bolszewicy planowali przyłączenie Polski i Niemiec. Natomiast Józef Piłsudski nie chciał czekać aż Rosja odnowi swoje siły i zdecydował pójść na wschód. Zabezpieczył się on poparciem Symona Petlury, który dysponował własną armią i chciał stworzyć niepodległe państwo ukraińskie. Wojsko Polskie doszło do Kijowa, jednak wskutek kontrofensywy kilka razy liczniejszych wojsk bolszewickich musiało się wycofać. Żeby nie stracić dopiero co zdobytej niepodległości, Polacy zaczęli zbierać pieniądze na uzbrojenie armii i masowo wstępowali do wojska. Jozef Piłsudski i szef sztabu generalnego generał Tadeusz Rozwadowski rozpoczęli taktyczne przygotowania do bitwy przeciw Rosjanom, która miała się odbyć niedaleko od Warszawy.

Bitwa warszawska trwała od 13 do 25 sierpnia 1920 roku. W ciągu kilku dni boje prowadzono ze zmiennym powodzeniem. Jednak 15 sierpnia Polacy zdobyli sztab 4 armii rosyjskiej. W ich ręce wpadła m.in. radiostacja, wskutek czego pozostałe jednostki armii straciły kontakt z dowództwem wojsk bolszewickich. Niewiarygodne stało się faktem. Wojska marszałka Piłsudskiego odniosły zwycięstwo. W jego wyniku od 16 sierpnia Wojsko Polskie rozpoczęło zorganizowane splanowane kontruderzenie na całym froncie Zachodnim.

Po bitwie warszawskiej Rosjanie nie mogli odnowić sił i zmuszeni byli uciekać na wschód. Polska nie tylko nie straciła szansy na niepodległość, ale faktycznie uchroniła Europę przed sowiecką inwazją. Zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem dla części Polaków, a także dla całej Europy. To dlatego bitwa jest znana również jak „Cud nad Wisłą”. 15 sierpnia w kalendarzu gregoriańskim jest świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą uznaje się za patronkę tego zwycięstwa. Na pamiątkę tego wspaniałego zwycięstwa w odnowionej Rzeczypospolitej Polskiej dzień 15 sierpnia jest obchodzony jako Święto Wojska Polskiego.

Natalia DENYSIUK